Wykorzystanie biomasy do produkcji energii

Zgodnie z danymi międzynarodowej agencji energii odnawialnej już wkrótce biomasa będzie źródłem 60% światowych źródeł pozyskiwania energii. Czyni to z biomasy już trzecie co do wielkości odnawialne źródła energii. Państwa Unii Europejskiej stały się liderami w produkcji energii pochodzącej z biomasy a w ostatnich latach biomasa stanowiła paliwo do ponad 50% energii wyprodukowanej ekologicznie.

Biomasa drzewna ma wiele zalet: jest zazwyczaj szeroko dostępna przez cały rok, jest w coraz większym stopniu przetwarzalna na wszystkie główne formy energii (ciecz, gaz, ciepło i energię elektryczną), jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla lub nawet stanowi pochłaniacz dwutlenku węgla, a także ma potencjał do przywrócenia nieproduktywnych zdegradowanych gruntów i zwiększenia wydajności rolnictwa.

W rezultacie biomasa może stać się wiodącym źródłem energii odnawialnej i źródłem dochodu dla mniej rozwiniętych obszarów.

Energia cieplna pozyskiwana ze spalania biomasy może zostać wykorzystana do ogrzewania obiektów, na potrzeby procesów technologicznych lub do przemiany w energię elektryczną.

Instalacje GETEC działają z każdą dostępną formą biomasy, to znaczy z jej formą stałą, z formą ciekłą jaką jest biopaliwo oraz formą gazową będącą biogazem.

GETEC posiada bardzo bogate doświadczenia w projektowaniu, budowaniu i eksploatacji instalacji biomasowych. Nasze instalacje pracują wielu państwach Europy, jak również w Polsce.

Icons GETEC Portfolio_grün10
Biomasa to trzecie co do wielkości odnawialne źródło energii
50% wyprodukowanej ekologicznie energii pochodzi z biomasy
Biomasa jest najtańszym źródłem energii
W ocenie ekspertów Polska ma wyjątkowy potencjał do jej wykorzystania

Wybrane referencje instalacji biomasowych

Kocioł na biomasę gwarantujący neutralność klimatyczną

Icons GETEC Portfolio_grün10
 • Mercedes-Benz jest jedną z najbardziej rozpoznawanych marek na światowych rynkach, której produkty uznawane są za synonim jakości.
 • GETEC odpowiada za projekt i realizację instalacji zaopatrzenia w ciepło technologiczne.
 • Powstała instalacja pracuje w oparciu o biomasę i jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.
Kocioł na biomasę gwarantujący neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla

Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną i ciepło sieciowe

Icons GETEC Portfolio_grün10

Wächtersbach

Miasto Wächtersbach: około 12 200 mieszkańców
Lokalne zaopatrzenie w ciepło w gospodarstwach domowych i około 20 nieruchomościch miejskich (budynki administracyjne, szkoły, przedszkola)

 • Elektrownia wykorzystująca biomasę, łącznie z wytwarzaniem energii w procesie ORC
 • Zainstalowana moc: 11 MWt
 • 1,1 MWe (ORC)
Instalacja o łącznej długości 16km.

W pełni zautomatyzowana ciepłownia

Icons GETEC Portfolio_grün10

Spalanie zrębków drewna i pyłu drzewnego w kombinowanym systemie paleniskowo-odpałowym (paliwo: odpady drzewne A1 – A4)

 • Przekazanie do eksploatacji w czerwcu 2006 r.
 • Wytwarzanie energii elektrycznej zgodnie z EEG, wprowadzanie do ogólnej sieci zasilającej
 • Całkowicie zautomatyzowana obsługa
 • Dane techniczne:
  • Nadciśnienie robocze: maks. 56 barów
  • Moc opałowa: 34,5 MW
  • Wydajność pary przegrzanej: 40 t/h
  • Moc zainstalowana: 9,6 MWel

 

W pełni neutralne klimatycznie wytwarzanie energii elektrycznej