Branża mleczarska

Branża mleczarska, ze względu na energochłonne procesy produkcyjne, w najwyższym stopniu odczuwa zmiany kosztów energii i ich wpływ na kształtowanie ceny końcowej produktu. Jednocześnie niezawodność dostaw energii jest nieodzownym warunkiem wstępnym dla zachowania wysokich standardów jakości oraz eliminacji strat w produkcji.

Dzięki naszemu wszechstronnemu doświadczeniu w dostarczaniu ciepła, pary i chłodzenia oraz indywidualnie wypracowanymi koncepcjami, zaopatrujemy naszych klientów z branży mleczarskiej w energię dostosowaną do potrzeb ich procesów produkcyjnych .

Koncentrujemy się na czystych, przyjaznych dla środowiska, zrównoważonych i ekonomicznych rozwiązaniach. W ten sposób zmniejszamy ślad węglowy klientów i pomagamy zabezpieczyć istnienie oddziałów. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie optymalnie wykorzystać złożone warunki prawne i rynkowe, a tym samym zapewnić klientom dalsze korzyści.

Wybrane referencje z branży

Ogólnoeuropejski kontrakt na podniesienie efektywności energetycznej w 30 mleczarniach
Icons GETEC Portfolio_grün10

Umowa ramowa z FrieslandCampina Nederland B.V (Holding) w zakresie podniesienia efektywności energetycznej dla całej grupy FrieslandCampina
Wdrożenie programu „Program ENCORE” spółki GETEC Efficiency GmbH
Identyfikacja, wdrożenie i finansowanie kompleksowych działań optymalizujących zużycie energii:

 • Zidentyfikowano ponad 600 czynników, których optymalizacja przyniosła oszczędności ponad
  100 000 t CO2/a.
 • Generowanie oszczędności ponad 6 mln EUR/a w trakcie realizacji lub wdrożone
 • Generowanie oszczędności ponad 8 mln EUR rocznie w zaplanowanych opracowaniach
Optymalizacja i zwiększanie efektywności w modelu kontraktingowym
Zmniejszenie kosztów energii poprzez podniesienie efektywności instalacji
Icons GETEC Portfolio_grün10

Grupa Dr. Oetker to jedna z największych międzynarodowych firm rodzinnych, nie tylko w sektorze mleczarskim. Oferowane przez nią produkty są synonimem jakości i cieszą się globalnym uznaniem.

 • Budowa wysokosprawnej elektrociepłowni z kotłem odzysknicowym w nowym budynku
 • Zainstalowana moc:
  EC: 1,99 MWe
  1,88 MWt (w tym 810 kW pary)
  Palnik: 10,0 t/h
 • Zastosowanie innowacyjnego palnika z osobnym nadmuchem powietrza do spalania
 • Wykorzystanie gazu ziemnego i oleju opałowego
 • Zabezpieczenie optymalnego zaopatrzenia energetycznego
Kompleksowe zaopatrzenie w parę i energię elektryczną w modelu kogeneracyjnym

Wzorcowy przykład realizacji kontraktingowej.

Icons GETEC Portfolio_grün10
 • Etap 1: Zaopatrzenie w parę i gorącą wodę za pomocą systemu kotłów parowych

Elementy instalacji: 3 kotły na gaz / olej opałowy

Zainstalowana moc: 30 MWt

Parametry pary: 16 bar, 201 °C

 • Etap 2: Zwiększenie wydajności poprzez kogenerację z kotłem odzysknicowym oraz za pomocą obniżeń ciepła w procesie produkcyjnym

Elementy instalacji:   3 moduły kogeneracyjne przyłączone do jednego kotła odzysknicowego

Moc: 3x 1,79 MWt; 3x 1,71 Mwe

Moc w paliwie: 11,24 MW

Kocioł odzysknicowy: max. 4 t pary na godzinę

Parametry wody: 6 bar, 85 °C

Parametry pary: 16 bar  201 °C

Kompleksowe zaopatrzenie w parę, gorącą wodę i energię elektryczną w modelu kogeneracyjnym