Zastosowanie dyrektywy MCP

Specjaliści GETEC gotowi są na nadchodzące zmiany i wspierają wszelkich istniejących jak i przyszłych Klientów w realizacji postanowień określanych dyrektywą MCP.

Oferta kontraktingu jest jedną idealną formą umożliwiającą przeprowadzenie adaptacji istniejących instalacji lub budowy całkowicie nowych.

Implementacja dyrektywy MCP Parlamentu Europejskiego, zatwierdzonej przez Polski Parlament w nowelizacji ustawy „Prawo ochrony środowiska”, obejmuje ponad 5000 miast. Dotyczy ona instalacji produkcji energii o mocy większej niż 1MW i mniejszej niż 50MW.

Zakładane ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (“MCP”). weszły w życie w dniu 27 listopada 2017 r.

Implementowana Dyrektywa MCP określa nowe, niższe wielkości dopuszczalnych emisji SO2, NOx oraz pyłu do powietrza, różnicując te wielkości w zależności od typu instalacji i rodzaju paliwa wykorzystywanego w istniejącym lub nowo uruchomianym systemie.

Założenia dyrektywy wprowadzane będą zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. począwszy od 20 grudnia 2018 r. – w stosunku do nowych MCP
  2. począwszy od 1 stycznia 2025 r. – w stosunku do istniejących MCP o mocy cieplnej przekraczającej 5 MW I mniejszej niż 50 MW
  3. począwszy od 1 stycznia 2030 r. – w stosunku do istniejących MCP o mocy cieplnej poniżej 5 MW.

Skontaktuj się z nami, by dostosować swoją istniejącą lub planowaną instalację do wymogów Dyrektywy.

Pełny tekst dyrektywy znajduje się tutaj.