Kontrakting dla przemysłu (ESCO*)

Kontrakting (contracting – z ang. zawierać umowę) to swego rodzaju forma pośredniczenia w projektach. Tę formę współpracy znaleźć można często w branży energetycznej – firma oferująca usługi kontraktingu jako osoba trzecia bierze udział w inwestycjach – opracowuje koncepcje rozwoju inwestycji dla swojego klienta i finansuje projekt: buduje lub unowocześnia źródło energii, a także je eksploatuje.

Kontrakting – co da Twojej firmie?

Z pewnością dużą zaletą takiej formy współpracy jest wpływający pozytywnie na redukcję kosztów audyt procesów i strumieni energetycznych. Ma on na celu znalezienie optymalnego rozwiązania technicznego i zaimplementowanie go w infrastrukturze energetycznej firmy. GETEC wie, że odpowiednio wykorzystany system nie tylko przyniesie korzyści finansowe, ale także te niemonetyzowane – firma nastawiona na zrównoważony rozwój jest postrzegana jako świadomy wytwórca, dbający o środowisko naturalne.

Dodatkowo GETEC, jako firma która na rynku europejskim działa już prawie 30 lat, posiada obszerną wiedzę ekspercką na temat sposobów zwiększenia efektywności energetycznej, a tym samym redukcji kosztów.

Naszym Klientom oferujemy 3 modele obsługi kontraktingowej do wyboru

Pełny contracting

 

 • GETEC jako Kontraktor planuje, finansuje i realizuje inwestycję energetyczną albo przejmuje istniejącą instalację.
 • Kontraktor eksploatuje instalację energetyczną.
 • Klient kupuje energię od kontraktora na podstawie wieloletnich umów.

Dzierżawa

 

 • Kontraktor planuje, finansuje i realizuje inwestycję energetyczną albo przejmuje istniejącą instalację energetyczną.
 • Klient dzierżawi i sam eksploatuje instalację energetyczną.

Użytkowanie

 

 • Kontraktor planuje i buduje instalację energetyczną.
 • Klient finansuje inwestycję i jest jej właścicielem.
 • Kontraktor eksploatuje instalację energetyczną w ramach umowy usługowej.
 • Klient kupuje energię od kontraktora na podstawie wieloletnich umów.

Znajomość rynku i umiejętność wybierana najlepszych dostawców oraz systemów jest wyjątkowo ważnym elementem każdej inwestycji. Zmniejszenie kosztów dostaw energii, a tym samym niższe koszty produkcji zwiększają rentowność, co ma kluczowe znaczenie dla wyników firmy.

Co więcej, projekty GETEC mogą być realizowane w krótszym czasie i mają wyższą jakość w porównaniu do własnej realizacji – ku satysfakcji klientów, nie zarządzają oni procesami wytwarzania energii, co pozwala im skoncentrować się na podstawowym profilu ich działalności.

Kontrakting ma także tę zaletę, że zapewnia długoterminowe, stabilne i przewidywalne koszty energii, poprzez wykorzystywanie najbardziej opłacalnych paliw.

Jak w praktyce wygląda współpraca?

Dzięki takiej formie współpracy, klienci zostają zwolnieni z kosztów inwestycji, w zamian otrzymując od GETEC gotowy projekt, który zawiera analizę inwestycyjną z harmonogramem realizacji, a także finansowaniem i budową.

Kontrakt na usługi energetyczne z pewnością pomaga identyfikować w przedsiębiorstwie znaczne oszczędności, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną w stale postępującym dziś procesie globalizacji. W wyniku oceny potrzebnej infrastruktury czy strumienia energii, GETEC realizuje pomiary wydajności, a także optymalizuje koszty, takie jak zarządzanie obciążeniem energii czy zapobieganie ich skokom. Kontrakting zakłada także dodatkowe działania zlecone przez klienta: systemy konwersji energii lub poszczególnych elementów, a także ich obsługa, serwis, naprawa, konserwacja czy ubezpieczenie.

Zalety techniczne
kontraktingu z GETEC

 • audyt procesów i strumieni energetycznych w celu znalezienia optymalnego rozwiązania technicznego
 • priorytet dla bezpiecznych – długookresowo – rozwiązań technologicznych
 • znajomość rynku i zdolność wybierania najlepszych dostawców
 • doświadczenie w eksploatacji i w utrzymaniu ruchu instalacji energetycznych
 • możliwość zdalnego kierowania instalacją z centralnej sterowni GETEC
 • ryzyko eksploatacji po stronie Kontraktora
 • bezpieczeństwo dostaw poparte wieloletnim doświadczeniem

Zalety finansowe
kontraktingu z GETEC

 • Klient nie potrzebuje własnego kapitału żeby budować, modernizować albo remontować urządzenia energetyczne.
 • nowe urządzenia nie wchodzą do bilansu Klienta
 • brak nowych aktywów
 • brak dodatkowych kosztów eksploatacji
 • zewnętrzne rozliczanie kosztów energii
 • Klient nie ponosi ryzyka inwestycji i eksploatacji nowej instalacji energetycznej
 • koszty energii są długoterminowo stabilne i bardziej przewidywalne
 • zastosowanie nowoczesnych technologii i siły nabywczej Kontraktora wynikającej z jego pozycji rynkowej i efektu skali w zakupie paliw gwarantują Klientowi optymalne ceny energii

* ESCO  –  Przedsiębiorstwo usług energetycznych (Energy Service Company, w skrócie ESCO lub ESCo) – zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych to przedsiębiorstwo świadczące usługi energetyczne lub dostarczające innych środków poprawy efektywności energetycznej w zakładzie lub w pomieszczeniach użytkownika.