Ciepłownictwo

Od wielu lat wdrażamy rozwiązania zapewniające stałość dostaw i umiarkowane ceny zaopatrzenia w ciepło dla miast, gmin i osiedli w całej Europie. Opracowujemy koncepcje przyjaznych dla środowiska i efektywnych kosztowo rozwiązań zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną.dla miejskich systemów. Oprócz zróżnicowanej mieszanki paliw – od sprawdzonego gazu ziemnego aż po paliwa odnawialne – zawsze bazujemy na wysoce efektywnych rozwiązaniach technologicznych. Dla większej efektywności i lepszej ochrony środowiska przy niższych i bardziej przewidywalnych kosztach, w odpowiednio długiej perspektywie czasu.

Doskonałym przykładem naszej efektywności może być pierwsza polska realizacja GETEC. Nowo wybudowany zakład produkcji energii zaopatruje w ciepło (woda użytkowa i ogrzewanie) miejskie nieruchomości w Turku, mieście liczącym 28.000 mieszkańców, o rocznym zapotrzebowaniu około 90.000 MWh ciepła.

Wyzwaniem, któremu udało się podołać, było zapewnienie nowe dostaw energii przy utrzymaniu niskich i stabilnych kosztów energii dla gminy, w długim okresie czasu.

Najważniejsze korzyści wynikające z systemowego zaopatrzenia w ciepło

  • Stałość i wygoda zaopatrzenia
  • Niska cena wynikająca z wysokowydajnego wytwarzania
  • Ekologia i pełna kontrola odpadów z produkcji ciepła w ciepłowni

Zapraszamy do kontaktu wszystkie miasta i gminy, które oczekują długoterminowej redukcji kosztów, bezpieczeństwa i zabezpieczenia dostaw energii – w zależności od potrzeb: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i prądu.