Kontrakting dla miast

GETEC opracowuje dla miast i gmin koncepcje przyjaznego dla środowiska i ekonomicznego zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną. Oprócz szerokiego asortymentu paliw – od sprawdzonego gazu ziemnego po paliwa odnawialne – zawsze oferujemy wysokowydajne rozwiązania technologiczne. Dla większej wydajności i lepszej ochrony środowiska przy ekonomicznych i możliwych do zaplanowania kosztach.

GETEC produkuje, dostarcza jak również zarządza sieciami ciepłowniczymi zapewniając ciepło sieciowe mieszkańcom miast, jak również instytucjom publicznym.

Ciepło sieciowe to ciepło, które jest produkowane w  nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska elektrociepłowniach lub ciepłowniach. Ceny ciepła są stabilne i konkurencyjne w stosunku do innych rodzajów ogrzewania.

Korzyści dla samorządów z wdrożenia rozwiązań kontraktingowych GETEC to:

 

 • zmniejszenie kosztów i optymalizacja procesów
 • usprawnienie usług komunalnych
 • zmniejszenie poziomu zużycia zasobów naturalnych
 • odporność infrastruktury na zmiany klimatu i nagłe zdarzenia

Wybrane referencje z branży

Pierwsza realizacja kontraktingowa GETEC w Polsce

Icons GETEC Portfolio_grün10
 • 30 letnia umowa na dostawę ciepła
 • Całkowite zapotrzebowanie roczne szacowane na 330 000 GJ rocznie
 • Zaopatrzenie w ciepło 28 000 mieszkańców

To pierwsza w Polsce, ale kolejna w Europie instalacja GETEC, która wpisuje się w koncept oferowania energii po najniższych możliwych kosztach przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów technologicznych i środowiskowych. W skład instalacji wchodzą: budynek ciepłowni z 3 kotłami, 2 silosy na paliwo i 1 na popiół, filtry i komin oraz przyłączenie do sieci. Sieć ciepłownicza pozostaje własnością PGKiM i jest przez PGKiM zarządzana. Całkowite zapotrzebowanie na ciepło w Turku określane jest na poziomie 330 000 GJ rocznie.

Modelowy przykład projektu kontaktingowego

Wzorcowy przykład realizacji kontraktingowej.

Icons GETEC Portfolio_grün10

Franciszkowe Łaźnie

Modernizacja zaopatrywania w ciepło dla około 50 klientów.
Przejęcie istniejącego zakładu z kotłami węglowymi i na gaz ziemny

 • 34 MWt,
 • około 126 000 GJ ciepła rocznie
Odzysk ciepła odpadowego za pomocą pomp ciepła

Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną i ciepło sieciowe

Icons GETEC Portfolio_grün10

Wächtersbach

Miasto Wächtersbach: około 12 200 mieszkańców
Lokalne zaopatrzenie w ciepło w gospodarstwach domowych
i około 20 nieruchomościch miejskich (budynki administracyjne, szkoły, przedszkola)

 • Elektrownia wykorzystująca biomasę, łącznie z wytwarzaniem energii w procesie ORC
 • Zainstalowana moc: 11 MWt
 • 1,1 MWe (ORC)
Instalacja o łącznej długości 16km.