Raport GETEC ESG 2022

Jako jeden z największych zdecentralizowanych producentów energii z ponad 11 000 instalacji oraz 5,4 gigawatami mocy zainstalowanej, GETEC w ubiegłym roku ponownie wniósł duży wkład w przyszłość energetyczną neutralną dla klimatu.

W porównaniu z rokiem 2020 Grupa GETEC była w stanie zaoszczędzić w minionym roku ponad 100.000 dodatkowych ton CO2. Było to możliwe dzięki wdrożeniu bardziej przyjaznych dla klimatu rozwiązań energetycznych, zarówno w instalacjach własnych jak i u klientów.
Zostało to udokumentowane w opublikowanym niedawno przez firmę Raporcie ESG 2022 (Environment, Social, Governance).

Inne liczby zawarte w raporcie również ujawniają duży postęp GETEC w staraniach o działanie bardziej zrównoważone dla środowiska. Ponad 30 procent produkowanej przez GETEC energii cieplnej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To dwukrotnie więcej niż średnia krajowa w Niemczech. Do 2030 roku GETEC chce przestać wytwarzać energię z węgla. Już dziś 94 procent energii pochodzi z innych źródeł niż węgiel.

„Naszą misją jest wspieranie naszych klientów z przemysłu i sektora nieruchomości w drodze do Zero-Emisyjności dzięki naszym inteligentnym i proekologicznym rozwiązaniom energetycznym. Raport ESG w przejrzysty sposób pokazuje, że GETEC podąża konsekwentną drogą i jest liderem innowacyjnych i zielonych rozwiązań. Jednak wypowiedziana przez Rosję wojna w Ukrainie i towarzysząca jej liczba ofiar pokazuje nam, że częścią naszego działania musi być również jeszcze szybsze stworzenie alternatyw dla dostaw rosyjskiego gazu. GETEC już od lat intensywnie pracuje w tym obszarze, w zakresie zastosowań wodoru dla przemysłu oraz rozwiązań typu power-to-heat, ale także energii geotermalnej dla branży nieruchomości – mówi prezes Grupy GETEC Thomas Wagner.

Raport ESG opisuje również wiele najlepszych praktyk GETEC, takich jak rozwiązanie geotermalne dla parku przemysłowego BLURADO w Radolfzell, magazyn lodu dla Hansapark w Norymberdze lub współpraca GETEC Platform Netherlands w Hydrogen-Valley i wdrożenie rozwiązań H2 w GETEC PARK.EMMEN.

Najnowszy raport GETEC ESG 2022 w pełnej wersji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.getec-energyservices.com/output/download.php?fid=3758.53.2.PDF

GETEC sprawnie przeprowadził przegląd instalacji ciepłowniczej przygotowując ja do nadchodzącego  sezonu grzewczego. Dzięki temu, że w ciepłowni zainstalowane są 3 kotły,  prace konserwacyjne i przygotowawcze do nowego sezonu grzewczego udało się wykonać naprzemiennie, co trzykrotnie skróciło czas przerwy w dostawie ciepłej wody dla miasta – podkreśla Piotr Frątczak – kierownik ciepłowni.

Operacja koordynacji własnych pracowników jak również zaangażowanych w przegląd zespołów z 5 zewnętrznych firm przebiegło bardzo sprawnie. Prace techniczne, potwierdziły że kotły są w bardzo dobrym stanie, co pozwala utrzymać nie tylko najwyższą sprawność wytwarzania ale również zapewnić dotychczasową dyspozycyjność i bezawaryjność pracy. Getec po raz kolejny był w stanie osiągnąć poziom 99,9% bezawaryjności, relacjonuje Tomasz Muszyński, Dyrektor Operacyjny Getec Polska.

Już wkrótce GETEC poinformuje swoich odbiorców o nowych taryfach i koniecznych podwyżkach spowodowanych świadomym wszystkim wzrostem cen energii elektrycznej, gazu i paliw i innych czynników.

Jak podkreśla Dyrektor Operacyjny GETEC, wysiłki w utrzymaniu instalacji w świetnym stanie technicznym odczuwalnie niwelują całkowity wzrost cen, jednakże wiele z elementów mających wpływ na cenę ciepła pozostaje poza kontrolą tak GETEC, jak i dla pozostałych mieszkańców Turku.

Nawiązując do kwestii obniżania cen wytwarzania energii dla Turku, w piątek 26.08 zostaną przeprowadzone ostatnie prace doczyszczania kotłów oraz prace przygotowawcze dla nowej inwestycji – malej kogeneracji gazowej. Dzięki niej właśnie, podniesiona zostanie niezawodność dostaw ciepła do miasta oraz zwiększona zostanie niezależność od dość częstych awarii ze strony sieci energetycznej. Równocześnie GETEC dołoży swój wkład w ochronę mieszkańców przed niekorzystnym wpływem wzrostu cen prądu poprzez jego produkcję na potrzeby utrzymania zakładu we  własnym zakresie. Prowadzone są również rozmowy z PGKiM, aby nowo powstająca ciepłownia geotermalna mogła korzystać z lokalnie produkowanej energii elektrycznej. GETEC stoi na stanowisku, że dobra współpraca pomiędzy ciepłownią a dystrybutorem ciepła przyniesie wymierne korzyści mieszkańcom.

Zapraszamy do zapisów na organizowany Webinar

WYZWANIA DLA FIRM
W OBLICZU ZMIAN NA RYNKU ENERGII

Podczas spotkania On-Line omówione zostaną kluczowe kwestie:

 • Zagrożenia dla rynków energii – producenci i konsumenci
 • Koszty energii – źródła
 • Redukcja kosztów pozyskiwania energii
 • Obciążenia technologiczne i kapitałowe jako hamulec rozwoju
 • Sposoby uwolnienia kapitału – zmiany struktury bilansu
 • Dostęp do technologii i doświadczenia
 • Zestawienie potencjalnych korzyści ze współpracy
Planowany termin wydarzenia: 7.09.2022 (środa), godzina 15:00

Wkrótce przekażemy też informację o terminach kolejnych organizowanych spotkań.

UWAGA:

W każdej chwili zapraszamy do zgłoszenia chęci kontaktu.
Z pewnością szybko znajdziemy możliwość zaaranżowania indywidualnej rozmowy.

  Grupa GETEC przekazała darowiznę w wysokości 250 000 Euro dla Fundacji Ridni, zajmującej się wsparciem osieroconych ukraińskich dzieci. W trakcie kampanii „GETEC POMAGA”, pieniądze zbierane były przez pracowników GETEC ze wszystkich lokalizacji, w których firma operuje.
  Za każde 1 Euro przekazane przez pracownika, firma dodała kolejne Euro, zaokrąglając ostatecznie wartość zebranych funduszy do wartości 250 000 Euro. Z pieniędzy tych skorzystają sieroty z Ukrainy, którym ukraińska Fundacja Ridni zapewnia nowy, bezpieczny dom i umożliwia nowy start.

  W tym celu Ridni zbiera pomoc humanitarną z całego świata i zapewnia przesiedlenie ukraińskich sierot z objętych lub zagrożonych działaniami wojennymi regionów. Do tej pory Fundacja zdołała zakwaterować w swojej siedzibie we Lwowie 26 dzieci z centralnej i wschodniej Ukrainy oraz już kolejne 150 dzieci, wraz z opiekunami, za granicą. Ponadto zapewnia potrzebującym dzieciom żywność, wodę, leki i odzież.

  Zebrana kwota zostanie przeznaczona na dokończenie budowy „Centrum wsparcia społecznego dla dzieci i rodzin” oraz „Centrum Spilnota” dla 16 sierot, a także na dalsze wsparcie programu „Rodziny zastępcze”.

  Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem ogromnej chęci pomocy ze strony naszych kolegów i jako firma byliśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy dołożyć tak znaczącą kwotę. Swoim wkładem firma GETEC pragnie zmienić coś na lepsze, dla przyszłych pokoleń. Bo o to właśnie chodzi: o następne pokolenie, o dzieci, które zostały dotknięte przez wojnę i którym Ridni daje szansę na nowy początek. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy tak masowo wspierać tę wspaniałą organizację i chciałbym podziękować wszystkim pracownikom, którzy dali tu wyraźny sygnał człowieczeństwa” – przekazał Thomas Wagner, prezes zarządu grupy.

  Jesteśmy bardzo wdzięczni firmie GETEC, jej kierownictwu i całemu zespołowi za wspieranie sierot na Ukrainie. Dzięki takiemu wsparciu będziemy mogli każdego dnia pracować nad poprawą przyszłości sierot na Ukrainie, a w czasie wojny – poza jej granicami. Tylko w synergii z ludźmi, którzy mają wielkiej i otwarte serca na problemy innych ludzi, będziemy w stanie pomóc dzieciom dotkniętym wojną i przełamać błędne koło sieroctwa na tyle, na ile to możliwe. Dzięki hojnej darowiźnie od firmy GETEC, około 70 sierot, dzieci w bardzo trudnej sytuacji życiowej, może żyć w nowych, wysokiej jakości warunkach i będzie miało zapewnione wszystko, czego potrzebują do zdrowego rozwoju, dobrego samopoczucia psychicznego i stania się wartościowymi członkami społeczeństwa. Jesteśmy wdzięczni każdemu z Państwa za wkład w dobro kolejnych pokoleń” – powiedziała Mariana Romaniak, prezes zarządu Fundacji Ridni.

  Data publikacji: 07-2022

  Zorganizowany w maju b.r. w Poznaniu kongres Food Industry był doskonałą okazją do prezentacji rozwiązań dostarczanych przez Getec Polska, a dedykowanych również producentom branży spożywczej.

  Wspólnym wyzwaniem, zarówno dla niewielkich, regionalnych zakładów przetwórczych, jak i dużych zakładów produkcyjnych są wzrastające koszty energii, niepewności na rynku oraz konieczność wdrażania mechanizmów zapobiegających przestojom produkcyjnym i zabezpieczającym pozycję rynkową przedsiębiorstw.

  Podczas kongresu tematyka ta poruszana była wielokrotnie, więc tym bardziej aktualna była prezentacja GETEC wskazująca na możliwości zmniejszenia kosztów pozyskiwania energii na potrzeby zaspokojenia bieżących potrzeb produkcyjnych. Uczestnicy prezentacji zapoznali się z licznymi przykładami wdrożeń opartych o koncepcje wypracowane przez GETEC w tym obszarze, ze szczególnych uwzględnieniem branży spożywczej i zaspokojenia specyficznych dla niej potrzeb.

  Po raz kolejny zauważyliśmy, że idea kontraktingu GETEC stanowi innowację w podejściu do zagadnienia wytwarzania energii na potrzeby zaspokojenia procesów produkcyjnych. Wielu z uczestników spotkania uświadomiło sobie, jak wiele czynników powiązanych bezpośrednio i pośrednio z pozyskaniem energii może determinować koszty bieżącej działalności i określać możliwości dopasowywania się firmy do zmian zachodzących na rynku.” – podkreślał prowadzący prezentację Adrian Studniczek, dyrektor generalny GETEC Polska.

  Idea kontraktingu energii GETEC, która w praktyce oznacza przejmowanie przez GETEC wszelkich inwestycje i kompetencji związanych z procesem produkcji i dostaw energii w zakresie zgodnym z potrzebami firm, spotkała się z zainteresowaniem uczestników kongresu. Dużym echem odbiła się również prezentowana koncepcja objęcia kontraktingiem działań modernizacyjnych w istniejących już instalacjach wytwarzania energii.

  Ze względu na duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, już niebawem GETEC organizować będzie cykl spotkań on-line, na których szczegółowo będzie można zapoznać się modelami działania, portfolio rozwiązań oraz zgłosić swoją firmę do wstępnego audytu, określającego możliwości dalszej współpracy.

  Dodatkowo, szerzej omówiona zostanie kwestia możliwego wpływu współpracy na odciążanie bilansu firmy i wpływu na możliwości poprawy finansowego ratingu przedsiębiorstwa, tak istotnego w czasach wysokiej presji inflacyjnej i rosnących wymogów banków finansujących działalność lub rozwój firmy.

  Zgłoszenia na przygotowywane spotkania on-line można przesyłać już teraz, poprzez formularz dostępny na stronie https://getec-polska.pl/aktualnosci/#zapisy-062022

  Data publikacji: 06-2022

  Adrian Studniczek, Dyrektor Generalny Getec Polska Sp. z o.o. – Konferencja Food Industry – 2022

  Razem z oficjalnym otwarciem zakładu produkcji bioetanolu firmy Clariant w Podari w Rumunii, rozpoczęła pracę instalacja kogeneracyjna GETEC. Odpowiada ona za produkcję energii, zaopatrując cały zakład w ciepło i energię elektryczną z ligniny, będącej pozostałością po produkcji etanolu. To neutralne dla klimatu rozwiązanie stanowi idealne, zrównoważone uzupełnienie nowej metody produkcji bioetanolu.

  Materiały odpadowe są cennymi surowcami. Ten projekt wzorcowo pokazuje to w dwóch aspektach i tym samym potwierdza twierdzenie o zrównoważonym rozwoju firm Clariant i GETEC. Gospodarka o obiegu zamkniętym będzie i musi odgrywać coraz ważniejszą rolę w produkcji energii, jeśli chcemy osiągnąć cele klimatyczne, a transformacja energetyczna ma się powieść. Budujemy zarówno zrównoważone, jak i ekonomiczne rozwiązania dla naszych klientów i w ten sposób wspólnie podążamy drogą do zera netto. Jesteśmy z tego dumni” – mówi Thomas Wagner, Dyrektor Generalny Grupy GETEC.

  Dr Thomas Stephanblome, dyrektor generalny platformy GETEC Deutschland, dodaje: „Projekt był wyzwaniem technologicznym, z którym nasz zespół projektowy poradził sobie znakomicie. W przyszłości będziemy jeszcze bardziej koncentrować się uwzględnianiu lokalnych uwarunkowań naszych klientów, takich jak nagromadzenie materiałów odpadowych, do produkcji energii, a tym samym na znacznym oszczędzaniu cennych zasobów. Dzięki konceptowi Lignin-to-Energy, GETEC opracował dokładnie takie rozwiązanie w zakresie zrównoważonej energii, wpisując się w innowacyjny charakter metody produkcji bioetanolu przez Clariant. Z niecierpliwością czekamy na kolejne przełomowe projekty„.

  Zakład produkcji biomasy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla zaprojektowany przez GETEC zaopatruje system produkcji bioetanolu celulozowego Clariant w Podari w rewolucyjną technologię, dzięki której lignina – produkt odpadowy procesu produkcji bioetanolu – jest przekształcana w energię neutralną dla klimatu. Połączenie wykorzystania ligniny ze słomy pszennej w kotle fluidalnym jest również unikalne na skalę światową. Wykorzystując przeciwprężną turbiną parową, system dostarcza parę i energię elektryczną do zakładu Clariant. GETEC obsłużył wszystkie elementy tego procesu: od planowania, finansowania i budowy po eksploatację i konserwację.

  Data publikacji: 06-2022

  Elektrociepłownia GETEC na biomasę, oparta na przetwarzaniu ligniny na energię dla zakładu produkcji bioetanolu Clariant w Podari.

  Przejęcie GETEC, wiodącej firmy świadczącej usługi energetyczne dla nieruchomości i przemysłu, przez Infrastructure Investment Fund (IIF) zostało sfinalizowane 12 kwietnia 2022 r. IIF posiada obecnie 100% udziałów w Grupie GETEC.

  GETEC zarządza portfolio ponad 11.500 aktywów energetycznych w dziewięciu krajach europejskich o łącznej mocy zainstalowanej ponad 5,4 GWth, co pozwala zaoszczędzić ponad 610.000 ton CO2 rocznie.

  GETEC jest wiodącym specjalistą w zakresie kontraktingu zrównoważonych rozwiązań energetycznych na skalę ogólnoeuropejską, z dobrze ugruntowaną mapą drogową Net-Zero do 2045 r.

   

  Przejęcie Grupy GETEC przez Infrastructure Investment Fund (IIF), fundusz inwestycyjny, którego doradcą jest J.P. Morgan Investment Management Inc. zostało prawnie sfinalizowane 12 kwietnia 2022 roku. Wraz z zamknięciem transakcji, wszystkie warunki umowne jak również niezbędne kontrole antymonopolowe zostały dopełnione.

  W listopadzie 2021 roku poprzedni inwestorzy EQT Infrastructure III (EQT) i GETEC Energie Holding GmbH (GEH) zawarli z IIF umowę kupna-sprzedaży 100% udziałów w spółce GETEC.

  GETEC dostarcza zrównoważone, inteligentne i wydajne rozwiązania energetyczne dla klientów z sektora nieruchomości i przemysłu w całej Europie. Firma osiągnęła ogromny wzrost i obecnie posiada ponad 11 500 instalacji w dziewięciu krajach Europy, o łącznej mocy zainstalowanej ponad 5,4 GWth i zatrudnia ponad 2200 pracowników. Oprócz silnego wzrostu organicznego, GETEC przekształcił się w ostatnich latach z lidera rynku niemieckiego w lidera rynku paneuropejskiego poprzez sześć dużych fuzji i przejęć, oraz utworzył niezależnie działające platformy regionalne w Szwajcarii, Włoszech i Holandii, a także w Niemczech.

  Już dziś GETEC oszczędza ponad 610 000 ton CO2 rocznie dla swoich klientów. Matthew LeBlanc, Chief Investment Officer w IIF, powiedział: „Cieszymy się, że udało nam się osiągnąć ten kamień milowy, jakim jest sfinalizowanie transakcji przejęcia GETEC i pozyskanie światowej klasy firmy od EQT i dr Karla Gerholda. GETEC ma duże możliwości rozwoju jako lider rynku dostarczający innowacyjne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązania energetyczne dla swoich klientów, udziałowców i społeczności. Cieszymy się na współpracę z CEO Thomasem Wagnerem i zespołem zarządzającym w celu wsparcia strategii rozwoju GETEC w zakresie transformacji energetycznej w Europie.”

  Matthias Fackler, Partner w zespole doradczym EQT Infrastructure, powiedział: „GETEC jest w centrum transformacji energetycznej w Europie od momentu założenia firmy w 1993 roku i jesteśmy dumni, że mogliśmy przyspieszyć tę kluczową misję w ciągu ostatnich pięciu lat. Obecnie GETEC jest wyjątkowo dobrze przygotowany do dalszego przewodzenia i czerpania korzyści z globalnego dążenia do dekarbonizacji, co umożliwia mu osiągnięcie doskonałego długoterminowego wzrostu. Dzięki IIF znaleźliśmy bardzo dobrego nowego właściciela, który będzie to wspierał.”

  Dr Karl Gerhold, założyciel GETEC i udziałowiec zarządzający GEH, powiedział: „Chciałbym podziękować EQT za drogę, którą wspólnie przeszliśmy. GETEC ma teraz jeszcze lepszą pozycję i jest wiodącym dostawcą rozwiązań dla przemysłu i nieruchomości, z myślą o dobrej polityce klimatycznej w przyszłości. Cieszę się, że dzięki IIF nowy właściciel przejmie firmę, która będzie kontynuować tę drogę i dalej rozwijać firmę.”

  Thomas Wagner, Dyrektor Generalny GETEC, dodał: „Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zyskaliśmy silnego, długoterminowo zorientowanego właściciela, takiego jak IIF, który ma duże doświadczenie w sektorze energetycznym i z pewnością podziela tę samą pasję do zrównoważonych rozwiązań energetycznych, co my w GETEC. Dzięki EQT i GEH, GETEC zrobił ogromny krok w kierunku stania się wiodącym dostawcą zdecentralizowanych usług energetycznych w Europie. IIF jest właściwym partnerem do kontynuowania misji GETEC polegającej na wspieraniu klientów z sektora przemysłowego i nieruchomości w całej Europie na ich drodze do dekarbonizacji.”

  O Infrastructure Investment Fund (IIF)

  IIF jest prywatnym funduszem inwestycyjnym, którego celem jest inwestowanie w infrastrukturę krytyczną. IIF jest odpowiedzialny za inwestowanie i powiększanie funduszy emerytalnych ponad 60 milionów rodzin. Fundusz jest zarządzany przez specjalną grupę ds. inwestycji w infrastrukturę w ramach J.P. Morgan Investment Management Inc. IIF jest długoterminowym właścicielem firm świadczących podstawowe usługi, takie jak energia odnawialna, woda, gaz ziemny i energia elektryczna oraz infrastruktura transportowa, z których wszystkie są niezbędne dla zdrowia gospodarczego i produktywności społeczności, w których działa. Świadczenie tak istotnych usług wymaga, by spółki IIF były dobrze zarządzane, miały silną kulturę i dbały o środowisko naturalne, tak by spełniały warunki społecznej odpowiedzialności swojej działalność.

  O Grupie GETEC (G+E GETEC Holding GmbH)

  GETEC jest wiodącym partnerem dla przemysłu i sektora nieruchomości w zakresie inteligentnych, wydajnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych w Europie. Nasza obietnica „Mamy energię na więcej” jest zasadą przewodnią dla ponad 2200 pracowników, którzy wykorzystują doskonałą wiedzę inżynierską, wyjątkowe kompetencje regulacyjne, dużą szybkość działania i sprawdzoną wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, aby prowadzić naszych klientów przez coraz bardziej złożony świat energii, jednocześnie zmniejszając ich ślad węglowy. Z 11 500 instalacjami generującymi ponad 5,4 GW energii cieplnej, GETEC działa w dziewięciu krajach za pośrednictwem swoich czterech platform regionalnych w Niemczech, Szwajcarii, Holandii i Włoszech, generując sprzedaż o wartości prawie miliarda euro w 2021 roku. Więcej informacji o Grupie GETEC można znaleźć na stronie: www.getec-energyservices.com

  Data publikacji: 04-2022

  Grupa GETEC i AB Energy rozszerzają swoje strategiczne partnerstwo w zakresie współpracy i wsparcia wspólnych, europejskich klientów. Kooperacja dotyczy zdecentralizowanych i całościowych rozwiązań energetycznych, jak również wdrażania wspólnych usług.
  AB Energy i GETEC łączą swoje siły, aby stworzyć synergię i wykorzystać dodatkowy potencjał do optymalizacji dostaw energii u nowych klientów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, podniesieniem wydajności i cyfryzacją. W partnerstwie tym rolą GETEC jest planowanie całościowej koncepcji, finansowanie, budowa i eksploatacja zasilanie w energię i media w siedzibie klienta, stosując podejście outsourcingowe.
  Efektywność ekonomiczna, bezpieczeństwo dostaw i zrównoważony rozwój są przewodnimi zasadami koncepcji energetycznej. AB Energy odpowiada za produkcję kluczowych komponentów systemu, takich jak modułowe elektrociepłownie „pod klucz”, łącząc je np. z systemami magazynowania energii elektrycznej i ciepła. Wysokowydajne instalacje mogą być również zasilane „zielonymi gazami”, takimi jak biometan lub wodór, umożliwiając dalszą redukcję emisji CO2.
  W tym roku GETEC i AB Energy przekonały do koncepcji partnerstwa dwóch znamienitych klientów, reprezentujących dwa referencyjne dla branży energetycznej sektory: branżę farmaceutyczną i spożywczą. Pierwszy z klientów jest wiodącym dostawcą usług w zakresie rozwoju i dostaw leków dla sektora farmaceutycznego, biotechnologicznego i opieki zdrowotnej. Dzięki kombinacji CHP z absorpcyjnym agregatem chłodniczym oraz sprężarkową instalacją chłodniczą, ponad 1.000 kW ciepła, 1.800 kW chłodu oraz 999 kW prądu będzie wytwarzane w sposób wysoce efektywny dla przyszłej produkcji.
  Kolejny z klientów pochodzi z branży spożywczej i zdecydował się na wykorzystanie firmy GETEC do przyszłego zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną. Również tutaj zastosowano agregat kogeneracyjny o mocy elektrycznej 999 kW firmy AB Energy. Ponadto, 574 kW mocy cieplnej można wykorzystać do produkcji ciepłej wody użytkowej, a dzięki dodatkowemu kotłowi na ciepło odpadowe można uzyskać moc cieplną 387 kW, aby odciążyć kotły parowe.
  GETEC kończy dobry rok i z nowych potencjałem patrzy bardzo optymistycznie na nadchodzące lata. Potrzeba oszczędności i optymalizacji kosztów pozyskiwania energii oraz gotowość do modernizacji istniejących zakładów w imię poszanowania środowiska staje się motorem napędowym wielu nadchodzących projektów.

  Data publikacji: 11-2021

  Źródło: GETEC

  Źródło: AB Energy

  GETEC osiągnął decydujący etap w budowie innowacyjnej instalacji kogeneracyjnej na biomasę, dla Clariant – wiodącej rumuńskiej firmy z branży chemii specjalistycznej w Podari, w Rumunii.

  Po zainstalowaniu i uruchomieniu kompleksowego systemu uzdatniania wody oraz redundantnych kotłów elektrociepłowni, GETEC jest teraz w stanie wygenerować i dostarczyć wszystkie media wymagane do rozpoczęcia produkcji w zakładzie bioetanolu Clariant.

  Zakład produkcji biomasy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, zaprojektowany przez GETEC, będzie zaopatrywał zakład produkcji bioetanolu celulozowego Clariant w Podari w rewolucyjną technologię, w której lignina – produkt odpadowy procesu produkcji bioetanolu – jest przekształcana w energię neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

  Data publikacji: 08-2021

  Grupa GETEC, zgodnie z międzynarodową strategią rozwoju, rozszerzyła swoją działalność na Włochy. Od 1 czerwca 2021 roku do Grupy GETEC zostanie włączona włoska spółka Antas S.p.A., wiodąca firma świadcząca usługi energetyczne. Udziały spółki Antas S.p.A. oraz wszystkich spółek powiązanych, takich jak Energywave, zostaną w tym celu przekazane spółce G+E GETEC Holding GmbH. Większościowymi udziałowcami Antas S.p.A. są EQT Infrastructure i GETEC Energie Holding GmbH, które są również udziałowcami G+E GETEC Holding.

  Antas S.p.A. jest wiodącym dostawcą zintegrowanych rozwiązań energetycznych we Włoszech. Firma planuje, buduje, posiada i eksploatuje zakłady energetyczne w publicznym i prywatnym sektorze nieruchomości oraz w sektorze przemysłowym. Spektrum działalności firmy Antas obejmuje pełen zakres wydajnych i zrównoważonych rozwiązań energetycznych w zakresie kontraktacji, zmniejszając zarówno koszty, jak i emisję CO2 swoich klientów poprzez inwestowanie głównie w zakłady o wysokim stopniu cyfryzacji. Firma obsługuje ponad 4.000 zakładów energetycznych w północnych i środkowych Włoszech i generuje obroty w wysokości około 200 milionów euro, zatrudniając około 600 pracowników.

  Data publikacji: 06-2021

  Źródło: GETEC

  Po więcej komunikatów i aktualności zapraszamy na stronę główną siedziby centralnej.
  Materiał dostępny w języku angielskim. >>> zapraszamy >>>