Zarówno dla przedsiębiorców jak i mieszkańców dostępność energii elektrycznej i cieplnej stanowi podstawę codziennego działania. Niezawodność infrastruktury dostarczającej i produkującej energię jest dla naszych klientów praktycznie oczywista. Stoją za nią jednak konkretne nakłady, ścisłe procedury i działania, również sprawdzające.
GETEC, w tysiącach swoich instalacji, zapewnia nie tylko podstawę działania dla przemysłu ale dostarcza również ciepło dla mieszkańców miast. Tak też dzieje się w Turku. Ciepła woda użytkowa i ogrzewanie służą miastu od wielu już lat.
Zrozumiała jest zatem ścisła współpraca zarządu ciepłowni z lokalnymi władzami, również ze Strażą Pożarną.
W ostatnich dniach przeprowadzono na terenie zakładu ćwiczenia, których celem było sprawdzenie systemów bezpieczeństwa, w tym ewakuacji personelu, na wypadek zdarzenia i wystąpienia takiej konieczności. W ramach ćwiczeń zasymulowano zgłoszenie pożaru i wezwano służby, które już wkrótce pojawiły się na miejscu potencjalnego zdarzenia.

Dyżurny straży pożarnej zadysponował w ramach ćwiczeń pojawianie się na miejscu zastępy Straży Pożarnej z JRG Turek oraz jednostki: OSP Turek, OSP Cisew oraz OSP Kowale Księże. Ćwiczono zarówno działania gaśnicze jak i ewakuacyjne. W ramach ćwiczeń przeprowadzono również rozpoznanie operacyjne obiektu ciepłowni GETEC, umożliwiając funkcjonariuszom Straży Pożarnej zapoznanie się zasadami funkcjonowania obiektu, rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych jak również lokalizacją infrastruktury gaśniczej. Ćwiczono także udzielanie pierwszej pomocy.

Z ramienia Straży Pożarnej ćwiczeniami kierował st. kpt. Jacek Erkiert a stronę GETEC reprezentował Piotr Frątczak, kierownik techniczny Zakładu w Turku. Ćwiczenia potwierdziły tak odpowiednie przygotowanie zakładu na wypadek wystąpienia zdarzeń jak i doskonałą gotowość i profesjonalizm działania jednostek Straży Pożarnej.

Zarząd GETEC cieszy się wyników działania, deklarując gotowość dalszej współpracy w przyszłości. Wierzymy, że warto jest zapobiegać, sprawdzać i ćwiczyć.
Zdajemy sobie sprawę z faktu, że od niezawodności dostaw energii zależy bezpieczeństwo i komfort życia naszych klientów. Biezpieczeństwo przede wszystkim!

Relacja z ćwiczeń dostępna również na stronach Straży Pożarnej:
https://www.gov.pl/web/kppsp-turek/cwiczenia-w-zakladzie-getec

Efektywne Zarządzanie Energią w zasięgu ręki

Obecność na kolejnej konferencji dedykowanej kwestiom efektywności energetycznej była dla GETEC okazją do zaprezentowania publiczności z południowej Polski swojego portfolio kompetencji i wskazania możliwości współpracy.

Rozmowy z reprezentującymi najróżniejsze gałęzie przemysłu gośćmi konferencji wskazały, że zarówno doświadczenie wynikające z ponad 11 500 obsługiwanych instalacji energetycznych jak i nowatorskie podejście do formy współpracy mogą być dla wielu bardzo inspirujące.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się omawiana możliwość współpracy w oparciu o kontrakting, będący dla większości rozmówców zupełnie nowym konceptem działania. Idea kontraktowania przez odbiorcę właściwego jego potrzebom typu energii i brak obowiązków związanych z bezpośrednim finansowaniem i obsługą inwestycji umożliwiła przeprowadzenie wielu inspirujących rozmów.

Ilość korzyści dla kontraktora może być w tym modelu bardzo obszerna, ale to specyfika każdego indywidualnego projektu decyduje ostatecznie o skali każdej z nich. Podstawą zrozumienia kontraktingu są jednak właśnie te korzyści. Najłatwiej omawiać je na podstawie konkretnych realizacji.

Za przykład posłużyć może najnowszy kontrakt, podpisany w ostatnich dniach z Zakładami Papierniczymi z Celle, w Niemczech. GETEC buduje elektrociepłownię, która wykorzystuje wyłącznie paliwa odnawialne pozyskiwane z regionu. Są nimi słoma i odpady drzewne. Szczególny nacisk położono na wszechstronność paliw: można wykorzystać do 100% słomy zbożowej lub do 60% drewna odpadowego. Przy mocy cieplnej wynoszącej około 55 MW, zakład będzie dostarczał 55 t/h pary do produkcji specjalistycznych papierów, generując jednocześnie do 12,5 MW energii elektrycznej z elektrowni. Turbina parowa zakładu została zaprojektowana w taki sposób, aby można było generować różne poziomy energii elektrycznej w zależności od zapotrzebowania, bez wpływu na wolumen dostaw pary technologicznej.

Rozwiązanie zaoferowane przez GETEC stanowi dla kontraktora możliwość osiągnięcia 80% neutralności klimatycznej oraz bycia zarówno zabezpieczonym w dostawy niezbędnej do działania energii jak i sprostania wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną i redukcją emisji CO2.

Przy okazji tego projektu należy zwrócić również uwagę na niebagatelne korzyści płynące z kontraktingu. To GETEC finansuje, serwisuje i obsługuje całą instalację włącznie z zaopatrzeniem w paliwo. Kontraktor może skupić się na swojej bazowej działalności bez konieczności inwestowania i wchodzenia w niestandardowe dla siebie obszary kompetencji, jakim z pewnością jest produkcja energii we własnej infrastrukturze. Uwolnienie kapitału to nie tylko zastrzyk środków możliwych do wykorzystania w bieżącej działalności, ale też odciążenie budżetu. Dzięki temu zmienia się na korzyść struktura bilansu firmy, otwierając dzięki rezygnacji z obciążeń na finansowanie inwestycji i zwiększeniu kapitału własnego drogę do rozwoju. Oczywiście możliwości wykorzystania generowanych korzyści wykorzystywane są przez każdego kontraktowa zgodnie z jego potrzebami i wymogami.

Kontrakting otwiera nowe możliwości nie tylko przed nowymi koncepcjami biznesowymi, gdzie zapotrzebowanie na energię dopiero jest kalkulowane. To również sprawdzone rozwiązanie dla istniejących już struktur, których niezawodność dostaw energii pozostaje wymogiem, ale które przestały się sprawdzać się pod względem efektywności kosztowej i niespełniania założeń transformacji energetycznej.

Wskazane wcześniej argumenty odgrywają dla wielu przedsiębiorstw kluczową rolę i mogą stanowić o zachowaniu lub rozwijaniu pozycji rynkowej.

Potrzeba redukcji śladu węglowego lub obniżania kosztów pozyskania energii to jednak nie jedyne stymulatory zmian. Wpływ na procesy decyzyjne związane z wykorzystywaniem lub pozyskiwaniem energii potrafią również pochodzić z zewnątrz firmy. Produkty i usługi wytworzone z zerowym śladem węglowym stoją w gustach konsumentów praktycznie na tym samym poziomie zainteresowania co produkty ekologiczne.

Polska jest w tej kwestii liderem europejskich rynków. Prawie 80% konsumentów deklaruje dokonywanie wyborów zakupowych w oparciu o faktory powiązane z ekologią, certyfikacją produkcji lub jakości a także z aspektami wskazującymi na ograniczanie oddziaływania na środowisko w procesie produkcyjnym. Zmiana tych preferencji zakupowych nastała w relatywnie krótkim czasie i z pewnością podsycana była dostrzegalnymi zmianami klimatycznymi. Najaktywniejsza obecnie grupa konsumentów to pokolenie Z oraz millenialsi. To uczestnicy rynku, którzy czytają etykiety, zwracając bacznie uwagę na to, co może być dla nich korzystne.
Jakość środowiska jest dla nich bardzo ważna a wpływ przemysłu na zmiany otoczenia jest dla nich oczywisty, więc powiązane z tym czynniki kształtują również ich preferencje zakupowe. Oczywiście, wiele firm dostrzegło już ten trend i zdążyło się do niego dopasować, z korzyścią nie tylko dla wolumenu własnych obrotów, ale też dla środowiska. Ci, którzy tego jeszcze nie zrobili, odczuwają podwójnie miniony czas i wprowadzają zmiany teraz.

Koncepcja oferowanego przez GETEC kontraktingu wychodzi każdemu z typów klientów naprzeciw, ponieważ oferowane wartości uniwersalnie dają się zastosować w każdej gałęzi przemysłu.  To, w ilu obszarach działania przedsiębiorstwa zostaną one wykorzystane, zależy już przede wszystkim od kreatywności i przedsiębiorczości zarządzających.

Jednak i tu GETEC może służyć pomocą, oferując wraz z doświadczeniem prowadzenia ponad 11 500 instalacji, solidne podwaliny każdego nowego projektu.

Więcej informacji na GETEC-Polska.pl oraz Energia-dla-Przemyslu.pl

Rok 2024 rozpoczyna się dla GETEC Polska bardzo pracowicie.
Kontynuujemy projekty rozpoczęte jeszcze w ubiegłym roku, a znaczącym wzmocnieniem naszego zespołu jest Grzegorz Palkiewicz, który od początku lutego objął stanowisko Dyrektora Generalnego Getec Polska.
Ten doświadczony menedżer zdobywał wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze planowania projektów, zwłaszcza w odniesieniu do procesów, czasu i kontroli kosztów.

Edukacja w Polsce i Niemczech jak również późniejsza droga zawodowa prowadziła G.Palkiewicza przez polskie firmy, ale też przez zespoły projektowe globalnych koncernów jak Daimler czy Siemens. Od lat zajmuje się projektami i wdrożeniami z obszaru energetycznego w niemieckim oddziale GETEC, realizując je dla bardzo zróżnicowanego grona odbiorców.

„Wiem, że polski rynek potrzebuje zaawansowanych, innowacyjnych rozwiązań, jakie z powodzeniem wdrażałem przez ostatnie lata. Jestem przekonany o atrakcyjności naszej oferty, stanowiącej połączenie doświadczenia technologicznego GETEC z kontraktingiem, czyli innowacyjną formą finasowania inwestycji połączoną z całościową obsługą i serwisem instalacji. Dla wielu z naszych potencjalnych klientów może to stanowić przełom i pomóc im odnaleźć drogę do podnoszenia efektywności energetycznej, obniżania kosztów pozyskiwania energii i zmniejszania śladu węglowego.” – powiedział Grzegorz Palkiewicz.

Cały zespół GETEC z olbrzymią motywacją i wiarą w sukcesy otwiera kolejny rok na polskim rynku. Powodzenia!

Grzegorz Palkiewicz
GETEC POLSKA

Zmiany klimatyczne dają o sobie znać w krajobrazie geograficznym i społecznym. Ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym powodzie, gwałtowne opady, pożary i susze, występują z większą częstotliwością i z większym nasileniem. Polska zdecydowanie wpisuje się w statystyki tych zjawisk.

Dekarbonizacja staje się oczywistym elementem działań każdego z rządów i administracji lokalnej.

Przejście na czystą energię obejmuje cztery główne elementy składowe – efektywność energetyczną, elektryfikację (i wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł nieemitujących zanieczyszczeń), zmianę paliwa i wychwytywanie dwutlenku węgla.

W ciągu ostatnich kilku lat kraje w całej Europie ogłosiły zamiar osiągnięcia neutralności węglowej w nadchodzących dziesięcioleciach. Niektóre z nich, jak Norwegia, wyznaczyły cele na rok 2030, podczas gdy inne, jak Wielka Brytania i Francja, na rok 2050. Jednak pomimo różnic, wszyscy zgodzili się na dekarbonizację, ale co to będzie oznaczać i jak to będzie działać?

Od chwili obecnej do 2030 r. 75% redukcji emisji zostałoby osiągnięte poprzez rozwój dojrzałych i wczesnych technologii, takich jak pompy ciepła w budynkach, kaskadowanie ciepła w przemyśle i pojazdy elektryczne w transporcie. Do 2050 r. te dojrzałe technologie osiągnęłyby maksymalną penetrację rynku, przyczyniając się do 60 procent redukcji emisji wymaganej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Udowodnione, ale jeszcze niedojrzałe technologie, takie jak CCS, musiałyby zostać szybko zwiększone po 2030 r., aby zmniejszyć emisje o dodatkowe 25 do 30 procent. Rozwiązania, nad którymi wciąż prowadzone są prace badawczo-rozwojowe, takie jak bezpośrednie wychwytywanie zanieczyszczeń z powietrza, byłyby niezbędne do ograniczenia emisji o pozostałe 10 do 15 procent.

O tym wszystkim, ale też o możliwości finansowania transformacji energetycznej mówił dyrektor handlowy GETEC Polska Grzegorz Serwatka na konferencji, która odbyła się w Poznaniu, w październiku 2023. Zaplecze GETEC to nie tylko budowane przez ponad 20 lat działania w Europie kompetencje i doświadczenie. Przełożyło się ono na realną oszczędność ponad 678000 ton CO2 w obsługiwanych, zmodernizowanych instalacjach. To właśnie doświadczenie staje się dla przyszłych kooperantów kluczowym czynnikiem, ale nie zastępuje ono dostępu do kapitału niezbędnego na przeprowadzenie stosownych modernizacji czy wręcz nowych inwestycji. W tym punkcie GETEC może być jednak również solidnym partnerem.

Naprzeciw potrzebom zainteresowanych bez własnego zaplecza kapitałowego wychodzi on z koncepcją kontraktingu. Polega ona realnie na całościowym finansowaniu inwestycji w infrastrukturę, zabezpieczeniu paliwa do wytwarzania energii jak również obsłudze i serwisie instalacji. Po stronie klienta leży wyłącznie opłacanie zakupionej energii zgodnie z jej bieżącym wykorzystaniem.

Prócz korzyści wynikających z budowanego bezpieczeństwa energetycznego Klienci korzystają również z korzyści księgowych, jakie wynikają z likwidacji znaczących obciążeń bilansowych. Koszty energii stają się długoterminowo stabilne i bardziej przewidywalne. Zastosowanie nowoczesnych technologii i siły nabywczej GETEC, wynikającej z jego pozycji rynkowej i efektu skali w zakupie paliw, gwarantują Klientowi optymalne ceny energii.

W kontekście niezwykle intersujących prelekcji wygłoszonych podczas konferencji, oferta kontraktingu GETEC może stać się dla wielu lokalnych wytwórców energii w Polsce najciekawszą opcją na dekarbonizację. Jej siła widoczna jest również w bardzo licznych sektorach przemysłu – wszędzie tam, gdzie wymagane jest podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację i nadążanie za regulacjami w zakresie obniżania emisji CO2.

Konferencja o tematyce dekarbonizacji – Poznań 10-2023

Grzegorz Serwatka – Dyrektor ds. Sprzedaży Getec Polska

Nowoczesny zakład ciepłowniczy – Turek

Branża ciepłownicza to dla wielu synonim stabilności wynikającej z niezawodnej technologii i rzetelnie obsługujących ją ludzi. Nie inaczej jest w przypadku GETEC Polska, który jest również dostawcą ciepła dla mieszkań i zakładów przemysłowych. Jak co roku, rozumiejąc konieczność bezawaryjnego działania i zagwarantowania dostaw ciepła, GETEC w Turku zakończył prace przygotowawcze do sezonu grzewczego.

 

12-go września GETEC Polska zaprosił przedstawicieli lokalnych mediów na niecodzienne spotkanie, łączące omówienie przygotowań do sezonu grzewczego z prezentacją zakładu. Dla części Gości była to pierwsza okazja do zapoznania się z wyglądem i codziennym rytmem pracy zakładu ciepłowniczego.

Ze strony GETEC Polska w spotkaniu uczestniczył Pan Adrian Studniczek – Dyrektor Generalny GETEC Polska, Pan Tomasz Muszyński – Dyrektor Operacyjny GETEC Polska oraz załoga obsługująca instalację.

Przy okazji spotkania GETEC pochwalił się rozbudową instalacji w Turku o silnik gazowy, służący głównie do produkcji energii elektrycznej. Celem nowej inwestycji jest  efektywniejsze zaspokajanie potrzeb własnych zakładu w zakresie potrzenej energii elektrycznej a także podniesienie i tak już wysokiej bezawaryjności ciepłowni.

Nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej mogą posłużyć również lokalnym Partnerom GETEC w realizacji ich własnych przedsięwzięć. Znakomitą wartością dodaną, pomagającą GETEC w realizacji swoich kluczowych wartości, jest dalsza redukcja śladu węglowego wytwarzanej energii. To nie wyłącznie cel ekonomiczny, ale też rozumienie i adaptacja to zachodzących zmian w środowisku naturalnym i wsłuchanie się w oczekiwania świadomych odbiorców energii. W tym miejscu warto wspomnieć, że grupa GETEC już 2021 roku doprowadził w zarządzanych przez siebie systemach do oszczędności ponad 700 000 ton emisji CO2. W konsekwencji realizacji planów do roku 2030 redukcja ma znacząco przekroczyć wartość 3 000 000 ton CO2.

Utrzymująca się nadal niepewność na rynku dostaw surowców energetycznych sprawia między innymi, że odbiorcy poszukujący bezawaryjnych i wysokowydajnych systemów wytwarzania energii dostrzegają w ofercie GETEC, a przed wszystkim w oferowanym modelu kontraktingowym, wsparcia dla własnego rozwoju i stabilizacji zaopatrzenia w energię.

Tomasz Muszyński – Dyrektor Operacyjny GETEC – podkreśla, że dzięki doskonałemu zapleczu finansowemu koncernu istnieje możliwość finansowania wszelkich projektów energetycznych, zarówno modernizacyjnych jak i tworzonych od podstaw, oferujących podmiotom publicznym i przemysłowym stałe, bezpieczne i „bardziej zielone” źródła energii.

Cepsa i GETEC osiągnęły porozumienie na Światowym Szczycie Wodorowym w Rotterdamie, na mocy którego Cepsa będzie dostarczać zielony wodór do GETEC. Jego odbiorcami będą od 2026 roku zainteresowani odbiorem zielonej energii klienci GETEC w całej Europie. To kolejny krok w konsolidacji zielonego korytarza morskiego między Andaluzyjską Doliną Zielonego Wodoru a portem w Rotterdamie, po zawarciu umów zarówno z portem, jak i terminalem ACE.

 

Cepsa i GETEC, jeden z wiodących europejskich dostawców usług energetycznych i specjalistów w zakresie kontraktingu dla przemysłu i sektora nieruchomości, zawarły porozumienie o współpracy, na mocy którego od 2026 r. hiszpańska firma energetyczna będzie dostarczać GETEC zielony wodór i jego pochodne do wykorzystania przez klientów przemysłowych w ramach ich celów dekarbonizacji. GETEC zapewnia ogrzewanie, chłodzenie i energię elektryczną klientom przemysłowym w różnych sektorach, takich jak przemysł chemiczny, motoryzacyjny, spożywczy, farmaceutyczny, biopolimerowy czy papierniczy. GETEC posiada regionalne platformy w Niemczech, krajach Beneluksu, Szwajcarii i we Włoszech. Od 2017 GETEC działa również w Polsce, realizując zróżnicowane projekty kontraktingowe.

Cepsa planuje w ramach partnerstwa z GETEC rozpocząć eksport zielonego wodoru z Hiszpanii w 2026r. Dostawy zielonego wodoru dotrą do portu w Rotterdamie, gdzie rozwijana jest odpowiednia infrastruktura wodorowa, a stamtąd zostaną dostarczone do końcowych punktów dostaw w formie wymaganej przez klientów GETEC.

Umowa między Cepsa i GETEC, podpisana podczas Światowego Szczytu Wodorowego w Rotterdamie, stanowi pierwszą komercyjną umowę eksportową hiszpańskiej firmy od czasu ogłoszenia pod koniec ubiegłego roku uruchomienia Andaluzyjskiej Doliny Zielonego Wodoru w południowej Hiszpanii – największego centrum zielonego wodoru w Europie – oraz umowy z portem w Rotterdamie w celu stworzenia pierwszego zielonego korytarza morskiego między południową a północną Europą.

Thomas Schoepke, obecny na szczycie w Rotterdamie członek Komitetu Wykonawczego Grupy GETEC, powiedział: „Misją GETEC jest wspieranie swoich klientów w osiąganiu ich celów w zakresie dekarbonizacji, a tym samym napędzanie transformacji energetycznej w Europie. Wykorzystanie zielonego wodoru jest kluczowym filarem dekarbonizacji w sektorze przemysłowym. GETEC był już zaangażowany w projekty wodorowe, takie jak HEAVENN w północnej Holandii, aby w przyszłości dostarczać naszym klientom przemysłowym energię z wodoru. Umowa z tak renomowanym partnerem jak Cepsa jest ważnym krokiem tego procesu”.

GETEC Polska, dzięki doskonałemu zapleczu kapitałowemu i kompetencyjnemu, oferuje cieszące się sporym zainteresowaniem rozwiązania z obszaru obniżania śladu węglowego oraz pozyskiwania i optymalizacji produkcji energii dla firm. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na dedykowanej stronie: https://energia-dla-przemyslu.pl/

Thomas Schoepke, członek Komitetu Wykonawczego Grupy GETEC, Edwin Van Espen, dyrektor portu w Rotterdamie i Carlos Barrasa, EVP Clean Energies w Cepsa.

Początek roku nie rozwiał niepewności dotyczących kształtowania się cen energii, a wręcz je umocnił. Zarówno odbiorcy instytucjonalni, firmy oraz odbiorcy prywatni mają świadomość nieuniknionego wzrostu cen. W tym kontekście szczególnie istotne jest poszukiwanie dróg oszczędności i optymalizacji istniejących metod pozyskania energii.  Widocznym wyraźnie trendem jest również dążenie do redukcji zanieczyszczania atmosfery i wszelkich dalszych obciążeń wynikających z procesu produkcji energii. Odpowiedzialność władz lokalnych za zanieczyszczenia atmosfery generowane przez lokalne ciepłownie wreszcie staje się faktem. Szczególnie, że na mapie Europy wiele regionów Polski zajmuje niechlubne wysokie miejsca w rankingu emitentów pyłów zawieszonych, odpowiedzialnych za przytłaczającą ilość chorób serca i układu oddechowego.

Dla mieszkańców dwóch dużych osiedli z Lubonia oraz Mosiny, jak również wielu instytucji użyteczności publicznej operujących w pobliżu, styczeń przyniósł przynajmniej jedno pozytywne rozstrzygnięcie. W nawiązaniu do wyników 2 przetargów, na opracowanie strategii modernizacji systemu zaopatrzenia w   oraz na zakup ciepła z istniejących systemów ciepłowniczych, podpisany został długoletni kontrakt z firmą GETEC.

Celem projektu było zagwarantowanie bezpiecznej i korzystnej dla wszystkich stron umowy formuły na dostawę ciepła systemowego i ciepłej wody. Bazowym argumentem stojącym za wyborem firmy GETEC stało się zapewnienie przez nią finansowania inwestycji, z niższym niż rynkowy kosztem kapitału. W perspektywie długoterminowej najważniejszy jest fakt zabezpieczenia zaopatrzenia w ciepło oraz uwzględnienia aspektu odejścia od węgla kamiennego w procesie produkcji energii. Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz emisji dwutlenku węgla i substancji szkodliwych, pochodzących ze spalania węgla kamiennego, stanowi coraz bardziej istotny element strategii wyboru podmiotów odpowiedzialnych za produkcję energii.

GETEC odpowiada za budowę dwóch elektrociepłowni pracujących w trybie kogeneracyjnym, wykorzystując jako paliwo gaz ziemny i biogaz, eliminując emisję pyłów zawieszonych PM10.  Zadaniem projektowym GETEC jest więc zastąpienie nieefektywnych źródeł ciepła czerpiących energię ze spalania węgla kamiennego przez rozwiązanie czyste, niskoemisyjne. Powstające dwie elektrociepłownie gazowe dostarczą w sumie 8 MW energii cieplnej oraz 1,2 MW energii elektrycznej.

Podpisana umowa gwarantuje odbiorcom zaopatrzenie w ciepło procesowe i ciepłą wodę przez okres 20 lat. Całość inwestycji realizowanej przez GETEC – budowie i uruchomieniu dwóch elektrociepłowni – odbywa się na gruntach wydzierżawionych od jednostek lokalnych, a po ustaniu kontraktu przechodzi na ich własność. W ramach kontraktu GETEC odpowiada całkowicie za utrzymanie sprawności sieci oraz węzłów ciepłowniczych, w tym również za wymianę zużywających się elementów technicznych. Ciekawym elementem kontraktu jest możliwość jego wcześniejszego zakończenia przez stronę umowy, poprzez wykupienie poniesionych przez GETEC nakładów.

Całość prac instalacyjnych ma zostać zakończona w połowie 2024 roku zapewniając mieszkańcom i instytucjom ciepło systemowe i ciepłą wodę użytkową przed nadejściem zimy i początkiem sezonu grzewczego.

Formuła zawieranego kontraktu jest sztandarowym przykładem typu współpracy oferowanego przez GETEC jednostkom samorządowym czy dużym zakładom przemysłowym.  Każda inwestycja zrealizowana przez Getec bazuje na eksperckim doświadczeniu zdobytym podczas realizacji i bieżącej obsługi ponad 1500 instalacji zrealizowanych dotychczas w Europie. Wykorzystywane jest również doskonałe zaplecze finansowe, umożliwiające oferowanie współpracy w modelu kontraktingu.

Kontrakting w modelu Getec polega na całkowitym przejęciu finansowania inwestycji związanej ze stworzeniem infrastruktury odpowiedzialnej za produkcję odpowiedniego do potrzeb odbiorcy typu energii i pobieraniu opłat wyłącznie za dostarczoną energię. To dla wielu kontrahentów GETEC najlepsza droga jednoczesnej realizacji wielu celów, z zapobieganiem wykluczeniu energetycznemu i zapewnieniem trwałego źródła energii na czele. Dekarbonizacja, obniżenie całościowych kosztów energii, działanie proekologiczne i równoległe odciążenie bilansu to częstokroć równoważne argumenty. Z tego powodu oferta GETEC może stać się bardzo ciekawą propozycją dla wielu spółdzielni mieszkaniowych i klientów komunalnych również w Polsce. Oczywiście oferta GETEC kierowana jest równocześnie do obiorców z bardzo zróżnicowanej grupy przedsiębiorstw produkcyjnych. Troska o obniżenie kosztów energii, chęć pełniejszego i długoterminowego planowania kosztów produkcji i utrzymania przedsiębiorstw stała się bowiem powszechna.

Zarząd GETEC Polska jest przekonany, że aktualny rok będzie kontynuacją wytężonej pracy nad nowymi projektami dla Klientów z wszelkich branż gospodarki i administracji lokalnej.

Raport GETEC ESG 2022

Jako jeden z największych zdecentralizowanych producentów energii z ponad 11 000 instalacji oraz 5,4 gigawatami mocy zainstalowanej, GETEC w ubiegłym roku ponownie wniósł duży wkład w przyszłość energetyczną neutralną dla klimatu.

W porównaniu z rokiem 2020 Grupa GETEC była w stanie zaoszczędzić w minionym roku ponad 100.000 dodatkowych ton CO2. Było to możliwe dzięki wdrożeniu bardziej przyjaznych dla klimatu rozwiązań energetycznych, zarówno w instalacjach własnych jak i u klientów.
Zostało to udokumentowane w opublikowanym niedawno przez firmę Raporcie ESG 2022 (Environment, Social, Governance).

Inne liczby zawarte w raporcie również ujawniają duży postęp GETEC w staraniach o działanie bardziej zrównoważone dla środowiska. Ponad 30 procent produkowanej przez GETEC energii cieplnej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To dwukrotnie więcej niż średnia krajowa w Niemczech. Do 2030 roku GETEC chce przestać wytwarzać energię z węgla. Już dziś 94 procent energii pochodzi z innych źródeł niż węgiel.

„Naszą misją jest wspieranie naszych klientów z przemysłu i sektora nieruchomości w drodze do Zero-Emisyjności dzięki naszym inteligentnym i proekologicznym rozwiązaniom energetycznym. Raport ESG w przejrzysty sposób pokazuje, że GETEC podąża konsekwentną drogą i jest liderem innowacyjnych i zielonych rozwiązań. Jednak wypowiedziana przez Rosję wojna w Ukrainie i towarzysząca jej liczba ofiar pokazuje nam, że częścią naszego działania musi być również jeszcze szybsze stworzenie alternatyw dla dostaw rosyjskiego gazu. GETEC już od lat intensywnie pracuje w tym obszarze, w zakresie zastosowań wodoru dla przemysłu oraz rozwiązań typu power-to-heat, ale także energii geotermalnej dla branży nieruchomości – mówi prezes Grupy GETEC Thomas Wagner.

Raport ESG opisuje również wiele najlepszych praktyk GETEC, takich jak rozwiązanie geotermalne dla parku przemysłowego BLURADO w Radolfzell, magazyn lodu dla Hansapark w Norymberdze lub współpraca GETEC Platform Netherlands w Hydrogen-Valley i wdrożenie rozwiązań H2 w GETEC PARK.EMMEN.

Najnowszy raport GETEC ESG 2022 w pełnej wersji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.getec-energyservices.com/output/download.php?fid=3758.53.2.PDF

GETEC sprawnie przeprowadził przegląd instalacji ciepłowniczej przygotowując ja do nadchodzącego  sezonu grzewczego. Dzięki temu, że w ciepłowni zainstalowane są 3 kotły,  prace konserwacyjne i przygotowawcze do nowego sezonu grzewczego udało się wykonać naprzemiennie, co trzykrotnie skróciło czas przerwy w dostawie ciepłej wody dla miasta – podkreśla Piotr Frątczak – kierownik ciepłowni.

Operacja koordynacji własnych pracowników jak również zaangażowanych w przegląd zespołów z 5 zewnętrznych firm przebiegło bardzo sprawnie. Prace techniczne, potwierdziły że kotły są w bardzo dobrym stanie, co pozwala utrzymać nie tylko najwyższą sprawność wytwarzania ale również zapewnić dotychczasową dyspozycyjność i bezawaryjność pracy. Getec po raz kolejny był w stanie osiągnąć poziom 99,9% bezawaryjności, relacjonuje Tomasz Muszyński, Dyrektor Operacyjny Getec Polska.

Już wkrótce GETEC poinformuje swoich odbiorców o nowych taryfach i koniecznych podwyżkach spowodowanych świadomym wszystkim wzrostem cen energii elektrycznej, gazu i paliw i innych czynników.

Jak podkreśla Dyrektor Operacyjny GETEC, wysiłki w utrzymaniu instalacji w świetnym stanie technicznym odczuwalnie niwelują całkowity wzrost cen, jednakże wiele z elementów mających wpływ na cenę ciepła pozostaje poza kontrolą tak GETEC, jak i dla pozostałych mieszkańców Turku.

Nawiązując do kwestii obniżania cen wytwarzania energii dla Turku, w piątek 26.08 zostaną przeprowadzone ostatnie prace doczyszczania kotłów oraz prace przygotowawcze dla nowej inwestycji – malej kogeneracji gazowej. Dzięki niej właśnie, podniesiona zostanie niezawodność dostaw ciepła do miasta oraz zwiększona zostanie niezależność od dość częstych awarii ze strony sieci energetycznej. Równocześnie GETEC dołoży swój wkład w ochronę mieszkańców przed niekorzystnym wpływem wzrostu cen prądu poprzez jego produkcję na potrzeby utrzymania zakładu we  własnym zakresie. Prowadzone są również rozmowy z PGKiM, aby nowo powstająca ciepłownia geotermalna mogła korzystać z lokalnie produkowanej energii elektrycznej. GETEC stoi na stanowisku, że dobra współpraca pomiędzy ciepłownią a dystrybutorem ciepła przyniesie wymierne korzyści mieszkańcom.

Zapraszamy do zapisów na organizowany Webinar

WYZWANIA DLA FIRM
W OBLICZU ZMIAN NA RYNKU ENERGII

Podczas spotkania On-Line omówione zostaną kluczowe kwestie:

 • Zagrożenia dla rynków energii – producenci i konsumenci
 • Koszty energii – źródła
 • Redukcja kosztów pozyskiwania energii
 • Obciążenia technologiczne i kapitałowe jako hamulec rozwoju
 • Sposoby uwolnienia kapitału – zmiany struktury bilansu
 • Dostęp do technologii i doświadczenia
 • Zestawienie potencjalnych korzyści ze współpracy
Planowany termin wydarzenia: 7.09.2022 (środa), godzina 15:00

Wkrótce przekażemy też informację o terminach kolejnych organizowanych spotkań.

UWAGA:

W każdej chwili zapraszamy do zgłoszenia chęci kontaktu.
Z pewnością szybko znajdziemy możliwość zaaranżowania indywidualnej rozmowy.

  Grupa GETEC przekazała darowiznę w wysokości 250 000 Euro dla Fundacji Ridni, zajmującej się wsparciem osieroconych ukraińskich dzieci. W trakcie kampanii „GETEC POMAGA”, pieniądze zbierane były przez pracowników GETEC ze wszystkich lokalizacji, w których firma operuje.
  Za każde 1 Euro przekazane przez pracownika, firma dodała kolejne Euro, zaokrąglając ostatecznie wartość zebranych funduszy do wartości 250 000 Euro. Z pieniędzy tych skorzystają sieroty z Ukrainy, którym ukraińska Fundacja Ridni zapewnia nowy, bezpieczny dom i umożliwia nowy start.

  W tym celu Ridni zbiera pomoc humanitarną z całego świata i zapewnia przesiedlenie ukraińskich sierot z objętych lub zagrożonych działaniami wojennymi regionów. Do tej pory Fundacja zdołała zakwaterować w swojej siedzibie we Lwowie 26 dzieci z centralnej i wschodniej Ukrainy oraz już kolejne 150 dzieci, wraz z opiekunami, za granicą. Ponadto zapewnia potrzebującym dzieciom żywność, wodę, leki i odzież.

  Zebrana kwota zostanie przeznaczona na dokończenie budowy „Centrum wsparcia społecznego dla dzieci i rodzin” oraz „Centrum Spilnota” dla 16 sierot, a także na dalsze wsparcie programu „Rodziny zastępcze”.

  Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem ogromnej chęci pomocy ze strony naszych kolegów i jako firma byliśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy dołożyć tak znaczącą kwotę. Swoim wkładem firma GETEC pragnie zmienić coś na lepsze, dla przyszłych pokoleń. Bo o to właśnie chodzi: o następne pokolenie, o dzieci, które zostały dotknięte przez wojnę i którym Ridni daje szansę na nowy początek. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy tak masowo wspierać tę wspaniałą organizację i chciałbym podziękować wszystkim pracownikom, którzy dali tu wyraźny sygnał człowieczeństwa” – przekazał Thomas Wagner, prezes zarządu grupy.

  Jesteśmy bardzo wdzięczni firmie GETEC, jej kierownictwu i całemu zespołowi za wspieranie sierot na Ukrainie. Dzięki takiemu wsparciu będziemy mogli każdego dnia pracować nad poprawą przyszłości sierot na Ukrainie, a w czasie wojny – poza jej granicami. Tylko w synergii z ludźmi, którzy mają wielkiej i otwarte serca na problemy innych ludzi, będziemy w stanie pomóc dzieciom dotkniętym wojną i przełamać błędne koło sieroctwa na tyle, na ile to możliwe. Dzięki hojnej darowiźnie od firmy GETEC, około 70 sierot, dzieci w bardzo trudnej sytuacji życiowej, może żyć w nowych, wysokiej jakości warunkach i będzie miało zapewnione wszystko, czego potrzebują do zdrowego rozwoju, dobrego samopoczucia psychicznego i stania się wartościowymi członkami społeczeństwa. Jesteśmy wdzięczni każdemu z Państwa za wkład w dobro kolejnych pokoleń” – powiedziała Mariana Romaniak, prezes zarządu Fundacji Ridni.

  Data publikacji: 07-2022

  Zorganizowany w maju b.r. w Poznaniu kongres Food Industry był doskonałą okazją do prezentacji rozwiązań dostarczanych przez Getec Polska, a dedykowanych również producentom branży spożywczej.

  Wspólnym wyzwaniem, zarówno dla niewielkich, regionalnych zakładów przetwórczych, jak i dużych zakładów produkcyjnych są wzrastające koszty energii, niepewności na rynku oraz konieczność wdrażania mechanizmów zapobiegających przestojom produkcyjnym i zabezpieczającym pozycję rynkową przedsiębiorstw.

  Podczas kongresu tematyka ta poruszana była wielokrotnie, więc tym bardziej aktualna była prezentacja GETEC wskazująca na możliwości zmniejszenia kosztów pozyskiwania energii na potrzeby zaspokojenia bieżących potrzeb produkcyjnych. Uczestnicy prezentacji zapoznali się z licznymi przykładami wdrożeń opartych o koncepcje wypracowane przez GETEC w tym obszarze, ze szczególnych uwzględnieniem branży spożywczej i zaspokojenia specyficznych dla niej potrzeb.

  Po raz kolejny zauważyliśmy, że idea kontraktingu GETEC stanowi innowację w podejściu do zagadnienia wytwarzania energii na potrzeby zaspokojenia procesów produkcyjnych. Wielu z uczestników spotkania uświadomiło sobie, jak wiele czynników powiązanych bezpośrednio i pośrednio z pozyskaniem energii może determinować koszty bieżącej działalności i określać możliwości dopasowywania się firmy do zmian zachodzących na rynku.” – podkreślał prowadzący prezentację Adrian Studniczek, dyrektor generalny GETEC Polska.

  Idea kontraktingu energii GETEC, która w praktyce oznacza przejmowanie przez GETEC wszelkich inwestycje i kompetencji związanych z procesem produkcji i dostaw energii w zakresie zgodnym z potrzebami firm, spotkała się z zainteresowaniem uczestników kongresu. Dużym echem odbiła się również prezentowana koncepcja objęcia kontraktingiem działań modernizacyjnych w istniejących już instalacjach wytwarzania energii.

  Ze względu na duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, już niebawem GETEC organizować będzie cykl spotkań on-line, na których szczegółowo będzie można zapoznać się modelami działania, portfolio rozwiązań oraz zgłosić swoją firmę do wstępnego audytu, określającego możliwości dalszej współpracy.

  Dodatkowo, szerzej omówiona zostanie kwestia możliwego wpływu współpracy na odciążanie bilansu firmy i wpływu na możliwości poprawy finansowego ratingu przedsiębiorstwa, tak istotnego w czasach wysokiej presji inflacyjnej i rosnących wymogów banków finansujących działalność lub rozwój firmy.

  Zgłoszenia na przygotowywane spotkania on-line można przesyłać już teraz, poprzez formularz dostępny na stronie https://getec-polska.pl/aktualnosci/#zapisy-062022

  Data publikacji: 06-2022

  Adrian Studniczek, Dyrektor Generalny Getec Polska Sp. z o.o. – Konferencja Food Industry – 2022

  Razem z oficjalnym otwarciem zakładu produkcji bioetanolu firmy Clariant w Podari w Rumunii, rozpoczęła pracę instalacja kogeneracyjna GETEC. Odpowiada ona za produkcję energii, zaopatrując cały zakład w ciepło i energię elektryczną z ligniny, będącej pozostałością po produkcji etanolu. To neutralne dla klimatu rozwiązanie stanowi idealne, zrównoważone uzupełnienie nowej metody produkcji bioetanolu.

  Materiały odpadowe są cennymi surowcami. Ten projekt wzorcowo pokazuje to w dwóch aspektach i tym samym potwierdza twierdzenie o zrównoważonym rozwoju firm Clariant i GETEC. Gospodarka o obiegu zamkniętym będzie i musi odgrywać coraz ważniejszą rolę w produkcji energii, jeśli chcemy osiągnąć cele klimatyczne, a transformacja energetyczna ma się powieść. Budujemy zarówno zrównoważone, jak i ekonomiczne rozwiązania dla naszych klientów i w ten sposób wspólnie podążamy drogą do zera netto. Jesteśmy z tego dumni” – mówi Thomas Wagner, Dyrektor Generalny Grupy GETEC.

  Dr Thomas Stephanblome, dyrektor generalny platformy GETEC Deutschland, dodaje: „Projekt był wyzwaniem technologicznym, z którym nasz zespół projektowy poradził sobie znakomicie. W przyszłości będziemy jeszcze bardziej koncentrować się uwzględnianiu lokalnych uwarunkowań naszych klientów, takich jak nagromadzenie materiałów odpadowych, do produkcji energii, a tym samym na znacznym oszczędzaniu cennych zasobów. Dzięki konceptowi Lignin-to-Energy, GETEC opracował dokładnie takie rozwiązanie w zakresie zrównoważonej energii, wpisując się w innowacyjny charakter metody produkcji bioetanolu przez Clariant. Z niecierpliwością czekamy na kolejne przełomowe projekty„.

  Zakład produkcji biomasy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla zaprojektowany przez GETEC zaopatruje system produkcji bioetanolu celulozowego Clariant w Podari w rewolucyjną technologię, dzięki której lignina – produkt odpadowy procesu produkcji bioetanolu – jest przekształcana w energię neutralną dla klimatu. Połączenie wykorzystania ligniny ze słomy pszennej w kotle fluidalnym jest również unikalne na skalę światową. Wykorzystując przeciwprężną turbiną parową, system dostarcza parę i energię elektryczną do zakładu Clariant. GETEC obsłużył wszystkie elementy tego procesu: od planowania, finansowania i budowy po eksploatację i konserwację.

  Data publikacji: 06-2022

  Elektrociepłownia GETEC na biomasę, oparta na przetwarzaniu ligniny na energię dla zakładu produkcji bioetanolu Clariant w Podari.

  Przejęcie GETEC, wiodącej firmy świadczącej usługi energetyczne dla nieruchomości i przemysłu, przez Infrastructure Investment Fund (IIF) zostało sfinalizowane 12 kwietnia 2022 r. IIF posiada obecnie 100% udziałów w Grupie GETEC.

  GETEC zarządza portfolio ponad 11.500 aktywów energetycznych w dziewięciu krajach europejskich o łącznej mocy zainstalowanej ponad 5,4 GWth, co pozwala zaoszczędzić ponad 610.000 ton CO2 rocznie.

  GETEC jest wiodącym specjalistą w zakresie kontraktingu zrównoważonych rozwiązań energetycznych na skalę ogólnoeuropejską, z dobrze ugruntowaną mapą drogową Net-Zero do 2045 r.

   

  Przejęcie Grupy GETEC przez Infrastructure Investment Fund (IIF), fundusz inwestycyjny, którego doradcą jest J.P. Morgan Investment Management Inc. zostało prawnie sfinalizowane 12 kwietnia 2022 roku. Wraz z zamknięciem transakcji, wszystkie warunki umowne jak również niezbędne kontrole antymonopolowe zostały dopełnione.

  W listopadzie 2021 roku poprzedni inwestorzy EQT Infrastructure III (EQT) i GETEC Energie Holding GmbH (GEH) zawarli z IIF umowę kupna-sprzedaży 100% udziałów w spółce GETEC.

  GETEC dostarcza zrównoważone, inteligentne i wydajne rozwiązania energetyczne dla klientów z sektora nieruchomości i przemysłu w całej Europie. Firma osiągnęła ogromny wzrost i obecnie posiada ponad 11 500 instalacji w dziewięciu krajach Europy, o łącznej mocy zainstalowanej ponad 5,4 GWth i zatrudnia ponad 2200 pracowników. Oprócz silnego wzrostu organicznego, GETEC przekształcił się w ostatnich latach z lidera rynku niemieckiego w lidera rynku paneuropejskiego poprzez sześć dużych fuzji i przejęć, oraz utworzył niezależnie działające platformy regionalne w Szwajcarii, Włoszech i Holandii, a także w Niemczech.

  Już dziś GETEC oszczędza ponad 610 000 ton CO2 rocznie dla swoich klientów. Matthew LeBlanc, Chief Investment Officer w IIF, powiedział: „Cieszymy się, że udało nam się osiągnąć ten kamień milowy, jakim jest sfinalizowanie transakcji przejęcia GETEC i pozyskanie światowej klasy firmy od EQT i dr Karla Gerholda. GETEC ma duże możliwości rozwoju jako lider rynku dostarczający innowacyjne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązania energetyczne dla swoich klientów, udziałowców i społeczności. Cieszymy się na współpracę z CEO Thomasem Wagnerem i zespołem zarządzającym w celu wsparcia strategii rozwoju GETEC w zakresie transformacji energetycznej w Europie.”

  Matthias Fackler, Partner w zespole doradczym EQT Infrastructure, powiedział: „GETEC jest w centrum transformacji energetycznej w Europie od momentu założenia firmy w 1993 roku i jesteśmy dumni, że mogliśmy przyspieszyć tę kluczową misję w ciągu ostatnich pięciu lat. Obecnie GETEC jest wyjątkowo dobrze przygotowany do dalszego przewodzenia i czerpania korzyści z globalnego dążenia do dekarbonizacji, co umożliwia mu osiągnięcie doskonałego długoterminowego wzrostu. Dzięki IIF znaleźliśmy bardzo dobrego nowego właściciela, który będzie to wspierał.”

  Dr Karl Gerhold, założyciel GETEC i udziałowiec zarządzający GEH, powiedział: „Chciałbym podziękować EQT za drogę, którą wspólnie przeszliśmy. GETEC ma teraz jeszcze lepszą pozycję i jest wiodącym dostawcą rozwiązań dla przemysłu i nieruchomości, z myślą o dobrej polityce klimatycznej w przyszłości. Cieszę się, że dzięki IIF nowy właściciel przejmie firmę, która będzie kontynuować tę drogę i dalej rozwijać firmę.”

  Thomas Wagner, Dyrektor Generalny GETEC, dodał: „Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zyskaliśmy silnego, długoterminowo zorientowanego właściciela, takiego jak IIF, który ma duże doświadczenie w sektorze energetycznym i z pewnością podziela tę samą pasję do zrównoważonych rozwiązań energetycznych, co my w GETEC. Dzięki EQT i GEH, GETEC zrobił ogromny krok w kierunku stania się wiodącym dostawcą zdecentralizowanych usług energetycznych w Europie. IIF jest właściwym partnerem do kontynuowania misji GETEC polegającej na wspieraniu klientów z sektora przemysłowego i nieruchomości w całej Europie na ich drodze do dekarbonizacji.”

  O Infrastructure Investment Fund (IIF)

  IIF jest prywatnym funduszem inwestycyjnym, którego celem jest inwestowanie w infrastrukturę krytyczną. IIF jest odpowiedzialny za inwestowanie i powiększanie funduszy emerytalnych ponad 60 milionów rodzin. Fundusz jest zarządzany przez specjalną grupę ds. inwestycji w infrastrukturę w ramach J.P. Morgan Investment Management Inc. IIF jest długoterminowym właścicielem firm świadczących podstawowe usługi, takie jak energia odnawialna, woda, gaz ziemny i energia elektryczna oraz infrastruktura transportowa, z których wszystkie są niezbędne dla zdrowia gospodarczego i produktywności społeczności, w których działa. Świadczenie tak istotnych usług wymaga, by spółki IIF były dobrze zarządzane, miały silną kulturę i dbały o środowisko naturalne, tak by spełniały warunki społecznej odpowiedzialności swojej działalność.

  O Grupie GETEC (G+E GETEC Holding GmbH)

  GETEC jest wiodącym partnerem dla przemysłu i sektora nieruchomości w zakresie inteligentnych, wydajnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych w Europie. Nasza obietnica „Mamy energię na więcej” jest zasadą przewodnią dla ponad 2200 pracowników, którzy wykorzystują doskonałą wiedzę inżynierską, wyjątkowe kompetencje regulacyjne, dużą szybkość działania i sprawdzoną wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, aby prowadzić naszych klientów przez coraz bardziej złożony świat energii, jednocześnie zmniejszając ich ślad węglowy. Z 11 500 instalacjami generującymi ponad 5,4 GW energii cieplnej, GETEC działa w dziewięciu krajach za pośrednictwem swoich czterech platform regionalnych w Niemczech, Szwajcarii, Holandii i Włoszech, generując sprzedaż o wartości prawie miliarda euro w 2021 roku. Więcej informacji o Grupie GETEC można znaleźć na stronie: www.getec-energyservices.com

  Data publikacji: 04-2022

  Grupa GETEC i AB Energy rozszerzają swoje strategiczne partnerstwo w zakresie współpracy i wsparcia wspólnych, europejskich klientów. Kooperacja dotyczy zdecentralizowanych i całościowych rozwiązań energetycznych, jak również wdrażania wspólnych usług.
  AB Energy i GETEC łączą swoje siły, aby stworzyć synergię i wykorzystać dodatkowy potencjał do optymalizacji dostaw energii u nowych klientów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, podniesieniem wydajności i cyfryzacją. W partnerstwie tym rolą GETEC jest planowanie całościowej koncepcji, finansowanie, budowa i eksploatacja zasilanie w energię i media w siedzibie klienta, stosując podejście outsourcingowe.
  Efektywność ekonomiczna, bezpieczeństwo dostaw i zrównoważony rozwój są przewodnimi zasadami koncepcji energetycznej. AB Energy odpowiada za produkcję kluczowych komponentów systemu, takich jak modułowe elektrociepłownie „pod klucz”, łącząc je np. z systemami magazynowania energii elektrycznej i ciepła. Wysokowydajne instalacje mogą być również zasilane „zielonymi gazami”, takimi jak biometan lub wodór, umożliwiając dalszą redukcję emisji CO2.
  W tym roku GETEC i AB Energy przekonały do koncepcji partnerstwa dwóch znamienitych klientów, reprezentujących dwa referencyjne dla branży energetycznej sektory: branżę farmaceutyczną i spożywczą. Pierwszy z klientów jest wiodącym dostawcą usług w zakresie rozwoju i dostaw leków dla sektora farmaceutycznego, biotechnologicznego i opieki zdrowotnej. Dzięki kombinacji CHP z absorpcyjnym agregatem chłodniczym oraz sprężarkową instalacją chłodniczą, ponad 1.000 kW ciepła, 1.800 kW chłodu oraz 999 kW prądu będzie wytwarzane w sposób wysoce efektywny dla przyszłej produkcji.
  Kolejny z klientów pochodzi z branży spożywczej i zdecydował się na wykorzystanie firmy GETEC do przyszłego zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną. Również tutaj zastosowano agregat kogeneracyjny o mocy elektrycznej 999 kW firmy AB Energy. Ponadto, 574 kW mocy cieplnej można wykorzystać do produkcji ciepłej wody użytkowej, a dzięki dodatkowemu kotłowi na ciepło odpadowe można uzyskać moc cieplną 387 kW, aby odciążyć kotły parowe.
  GETEC kończy dobry rok i z nowych potencjałem patrzy bardzo optymistycznie na nadchodzące lata. Potrzeba oszczędności i optymalizacji kosztów pozyskiwania energii oraz gotowość do modernizacji istniejących zakładów w imię poszanowania środowiska staje się motorem napędowym wielu nadchodzących projektów.

  Data publikacji: 11-2021

  Źródło: GETEC

  Źródło: AB Energy

  GETEC osiągnął decydujący etap w budowie innowacyjnej instalacji kogeneracyjnej na biomasę, dla Clariant – wiodącej rumuńskiej firmy z branży chemii specjalistycznej w Podari, w Rumunii.

  Po zainstalowaniu i uruchomieniu kompleksowego systemu uzdatniania wody oraz redundantnych kotłów elektrociepłowni, GETEC jest teraz w stanie wygenerować i dostarczyć wszystkie media wymagane do rozpoczęcia produkcji w zakładzie bioetanolu Clariant.

  Zakład produkcji biomasy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, zaprojektowany przez GETEC, będzie zaopatrywał zakład produkcji bioetanolu celulozowego Clariant w Podari w rewolucyjną technologię, w której lignina – produkt odpadowy procesu produkcji bioetanolu – jest przekształcana w energię neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

  Data publikacji: 08-2021

  Grupa GETEC, zgodnie z międzynarodową strategią rozwoju, rozszerzyła swoją działalność na Włochy. Od 1 czerwca 2021 roku do Grupy GETEC zostanie włączona włoska spółka Antas S.p.A., wiodąca firma świadcząca usługi energetyczne. Udziały spółki Antas S.p.A. oraz wszystkich spółek powiązanych, takich jak Energywave, zostaną w tym celu przekazane spółce G+E GETEC Holding GmbH. Większościowymi udziałowcami Antas S.p.A. są EQT Infrastructure i GETEC Energie Holding GmbH, które są również udziałowcami G+E GETEC Holding.

  Antas S.p.A. jest wiodącym dostawcą zintegrowanych rozwiązań energetycznych we Włoszech. Firma planuje, buduje, posiada i eksploatuje zakłady energetyczne w publicznym i prywatnym sektorze nieruchomości oraz w sektorze przemysłowym. Spektrum działalności firmy Antas obejmuje pełen zakres wydajnych i zrównoważonych rozwiązań energetycznych w zakresie kontraktacji, zmniejszając zarówno koszty, jak i emisję CO2 swoich klientów poprzez inwestowanie głównie w zakłady o wysokim stopniu cyfryzacji. Firma obsługuje ponad 4.000 zakładów energetycznych w północnych i środkowych Włoszech i generuje obroty w wysokości około 200 milionów euro, zatrudniając około 600 pracowników.

  Data publikacji: 06-2021

  Źródło: GETEC

  Po więcej komunikatów i aktualności zapraszamy na stronę główną siedziby centralnej.
  Materiał dostępny w języku angielskim. >>> zapraszamy >>>