Branża papiernicza

Jednym z priorytetów dla naszych klientów z branży papierniczej jest redukcja kosztów. Rosnące ceny surowców i wysoka presja konkurencyjna obciążają wielu producentów papieru i prowadzą do wzrostu wrażliwości na koszty. Niezawodne, stałe i zdecentralizowane dostawy energii mogą być decydującym czynnikiem sukcesu biznesowego.

GETEC oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb przemysłu papierniczego – przede wszystkim w aspekcie większej samowystarczalności i stabilność dzięki odizolowanym koncepcjom działania. Dzięki naszym rozwiązaniom koszty energii stają się stabilne i przewidywalne oraz stanowią istotną przewagę lokalizacyjną, przyczyniając się zapewnienia konkurencyjności.

Od ponad 30 lat wyznaczamy standardy jakości na rynku energetycznym jako niezależna firma średniej wielkości. Dzięki naszym przyszłościowym rozwiązaniom zapewniamy najwyższą dostępność i najlepszą opłacalność.

Wybrane referencje z branży

Wydajne, ekonomiczne i długoterminowo stabilne cenowo zaopatrzenie w energię

Icons GETEC Portfolio_grün10

Zaopatrzenie w parę i energię elektryczną w kogeneracji
Paliwa: BKS / olej opałowy (redundancja)
Komponenty:

 • kocioł pary przegrzanej
 • kocioł pary nasyconej
 • turbina przeciwprężna

Całkowita moc: 24 MWt / 1 MWe

 • Ciśnienie pary: 22 bar
 • Para przegrzana: 350 °C
Kogeneracja i różnicowanie paliwa

Energia elektryczna z kogeneracji

Icons GETEC Portfolio_grün10

Budowa elektrociepłowni w modelu generalnego wykonawcy
Zaopatrzenie w parę technologiczną
Moc termiczna: 81 MWt (kogeneracja 50 MWt)

 • 3 kotły na gaz ziemny o wydajności 40 t pary na godzinę
 • 1 kocioł na gaz ziemny jako redundancja

Moc elektryczna: 2,6 MWe z turbiny parowej
Ciśnienie pary: para nasycona 22 bar / 7,2 bar

Zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów dzięki kogeneracji

Energia elektryczna i para technologiczna z kogeneracji

Icons GETEC Portfolio_grün10

Budowa elektrociepłowni

 • Kogeneracja
 • Zaopatrzenie w parę i energię elektryczną
  Moc termiczna: 50 MWt
  – 20 MWt BKS* +  turbina parowa
  – 30 MWt kogeneracja gazowa
  Moc elektryczna: 11 MWe (turbiny 1x gaz + 2x para)
  ciśnienie pary: 22 bar / 7,5 bar
  Koncepcja kotłowni:
 • kocioł płomienicowo-płomieniówkowy – opalany BKS*
 • blok gazowo-parowy z paleniskiem dodatkowym
 • kocioł rezerwowo-szczytowy
  * – uszlachetnione paliwo węglowe GETEC
Zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów dzięki kogeneracji