I – Informacje wstępne dot. przetwarzania danych

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku z korzystaniem przez osoby fizyczne ze strony internetowej GETEC Polska sp. z o.o.

GETEC Polska sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z korzystaniem przez użytkowników ze strony internetowej GETEC Polska sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług oraz do ustalenia sposobu korzystania przez użytkowników ze strony internetowej GETEC Polska sp. z o.o. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w dalszej części polityki prywatności

Administratorem danych osobowych przetwarzanych poprzez stronę internetową GETEC Polska sp. z o.o. jest GETEC Polska sp. z o.o., adres: ul. Korytkowska 14, 62-700 Turek, KRS: 0000579519, REGON: 362700636, NIP: 6681971830, kapitał zakładowy 9.850.000,00 zł, email: rodo.gpo(at)getec-polska.pl [dalej: GETEC].

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO].

II – Zakres i cele przetwarzania danych

GETEC jako administrator swojej strony internetowej z należytą powagą podchodzi do ochrony  danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający poufność i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Z naszej strony internetowej można korzystać zasadniczo bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach są gromadzone dane osobowe (przykładowo nazwisko, adres lub adresy mailowe), odbywa się to, na ile jest to możliwe, na podstawie dobrowolnej decyzji. Zebrane informacje nie są przekazywane bez Państwa wyraźnej zgody osobom trzecim.

Pragniemy jednak zaznaczyć, że przesyłanie danych w internecie (na przykład w korespondencji mailowej) nie jest pozbawione luk w zakresie bezpieczeństwa. Nie ma możliwości zapewnienia kompletnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

Dane osobowe użytkowników strony internetowej GETEC będą przetwarzane w celu:

identyfikacji użytkownika chcącego otrzymać newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

  1. przesyłania użytkownikowi zamówionego newslettera oraz korzystania z usług oferowanych przez GETEC na stronie internetowej, czyli w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,
  2. prowadzenia komunikacji i rozwiązania sprawy zgłoszonej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tworzenia sieci kontaktów, informowania o ofercie GETEC, oraz przeprowadzenia analiz dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej oraz udostępnianych treści w ramach uzasadnionego interesu GETEC na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

III. Instrumenty pobierania danych

Newsletter

Administrator przesyła informacje dotyczące swojej oferty osobom, które wyraziły na to zgodę podając swój adres email. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w każdym momencie. Zwracamy uwagę na fakt, że w celu oferowania usług i treści na najwyższym poziomie, podczas lektury naszego biuletynu badamy Państwa preferencje. Do celów weryfikacji atrakcyjności oferowanych przez nas treści posługujemy się pikselami śledzącymi. Są to mikrografiki o wielkości 1 piksela, do których łącza są osadzone na każdej stronie naszego biuletynu a ich zaciągnięcie podczas czytania pozwala nam na połączenie tego faktu z Państwa adresem e-mail i nadanie mu indywidulanego identyfikatora. Również linki i kody QR zawarte w naszym biuletynie zawierają swój unikalny identyfikator. Z danych pozyskanych w ten sposób tworzymy profil użytkownika, który pozwala nam w kolejnej wersji naszego biuletynu zaoferować treści lepiej dopasowane do Państwa preferencji czytelniczych. Pozyskane dane łączymy również z danymi uzyskanymi podczas odwiedzin naszej strony.
Wskazaną powyżej funkcjonalność możecie Państwo wyłączyć za pomocą hiperłącza, które zamieszczamy w każdym biuletynie lub korzystając z innej wybranej przez Państwa formy kontaktu. Zebrane w ten sposób informacje przechowujemy przez czas trwania Państwa subskrypcji naszego biuletynu. Po anulowaniu subskrypcji Państwa dane zostaną zanonimizowane i będą przechowywane już wyłącznie jako statystyka. Śledzenie nie jest aktywne, w przypadku wyłączenia wyświetlania grafik w Państwa programie do obsługi poczty e-mail. Jednak w takim przypadku możliwe jest, że pewne funkcje biuletynu nie będą dostępne. Po włączeniu funkcji wyświetlania grafik, opisana powyżej funkcjonalność śledzenia zostanie aktywowana.

Pliki cookies

Na stronach internetowych stosowane są częściowo tak zwane pliki cookies. Pliki cookies nie powodują żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Dzięki nim zawartość naszych stron internetowych jest bardziej przyjazna dla użytkownika, szybciej dostępna szybsza i bezpieczniejsza. Pliki cookies to niewielkie dane tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze, które są następnie zapamiętywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas cookies to tak zwane „cookies sesyjne”. Po zakończeniu Państwa odwiedzin na stronie są automatycznie usuwane. Inne cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, w którym sami je Państwo usuną. Tego typu cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnych odwiedzinach.

Istnieje możliwość takiego ustawienia przeglądarki, aby pojawiał się komunikat o zastosowaniu cookies, aby przeglądarka akceptowała je za każdym razem lub w określonych przypadkach, aby wyłączała je czy też aby były usuwane po zamknięciu przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookies funkcjonalności witryny internetowej mogą zostać ograniczone.

Pliki dzienników serwera (server-log-files)

Administrator stron zbiera i automatycznie gromadzi informacje w tak zwanych plikach dzienników serwera, przekazywanych nam automatycznie przez Państwa przeglądarkę. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • adres odsyłający – refferer URL
  • host łączącego się komputera
  • godzina zgłoszenia do serwera

Nie jest możliwe przyporządkowanie powyższych danych określonym osobom. Dane te nie są także łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszej kontroli tych danych w sytuacji, w której będą występowały konkretne przesłanki wskazujące korzystanie ze strony niezgodnie z prawem.

Analiza danych dotyczących odwiedzin strony internetowej

Nasza strona wykorzystuje Matomo (wcześniej Piwik) jako serwis wspierający analizę statystyczną odwiedzin. W celu umożliwienia analizy Matomo wykorzystuje cookies ( tzw. ciasteczka) zawierające informacje o wykorzystaniu naszej strony (również adres IP w skróconej, czyli zanonimizowanej) formie, które trafiają na nasz serwer internetowy. Pozyskane dane przechowujemy w celach analizy ruchu na stronie i wykorzystujemy w celu optymalizacji struktury strony. Pozyskane informacje nie są przekazywane żadnej stronie trzeciej. Dalsze informacje na ten temat odnajdziecie Państwo w sekcji „pliki cookies”. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie i analizę danych, możecie ją Państwo samodzielnie deaktywować wykorzystując zaimplementowaną poniżej funkcjonalność. W takim przypadku w Państwa przeglądarce internetowej zapisany zostanie tzw. Opt-Out-Cookie, zapobiegający zbieraniu jakichkolwiek danych.
W przypadku skasowania tego pliku dezaktywacja zbierania danych zostanie również zniesiona i winna być ponownie uruchomiona.

Mapy Google

Ta strona wykorzystuje Google Maps autorstwa Google Inc. Poprzez jej wykorzystanie wyrażacie Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie oraz wykorzystanie automatycznie pozyskanych danych przez Google Inc. , jak również ich przedstawicieli oraz partnerów. Z pełnymi warunkami użytkowania możecie państwo zapoznać się na stronie: https://www.google.com/intl/pl_US/help/terms_maps.html

Czcionki internetowe Google

W celu jednolitego wyświetlania się czcionek na naszej stronie stosowane są udostępnione przez firmę Google tak zwane czcionki internetowe (web fonts). Aby teksty i czcionki prawidłowo wyświetlały się podczas otwierania strony, Państwa wyszukiwarka pobiera wymagane czcionki web do pamięci podręcznej. Jeśli Państwa przeglądarka nie współpracuje z web fonts, wówczas skorzysta ze standardowych czcionek zapisanych na Państwa komputerze.

IV – Okres przechowywania i przekazywanie danych

Dane osobowe użytkownika strony internetowej GETEC będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usług na rzecz użytkownika, do czasu realizacji uzasadnionego interesu GETEC jako administratora oraz czas niezbędny do dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz GETEC usługi, w tym usługi niezbędne do obsługi strony internetowej GETEC, a także podmiotom powiązanym kapitałowo z GETEC jak również organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

V – Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi strony internetowej GETEC przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje mu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

VI – Treści ze źródeł zewnętrznych

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Nie jesteśmy w stanie brać odpowiedzialności za treści obce. Za treści publikowane pod linkami odpowiedzialność każdorazowo ponosi konkretny dostawca lub właściciel strony. W momencie umieszczania linku przeprowadziliśmy kontrolę poszczególnych stron internetowych pod względem możliwych naruszeń prawa i nie zostały stwierdzone treści naruszające prawo.

W sytuacji, w której nie istnieją konkretne przesłanki wskazujące na złamanie prawa, nie mamy możliwości prowadzenia stałej kontroli treści stron umieszczonych pod linkami. Po ujawnieniu przypadku naruszenia prawa dany link zostanie natychmiast usunięty.

Brak zgody na przesyłanie reklamowych wiadomości e-mail

Nie wyrażamy zgody na wykorzystanie danych kontaktowych podanych w informacji o firmie do przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, jeśli nie zostały przez nas zamówione. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład w formie wiadomości e-mail będących spamem.

Copyright by GETEC 2022