Systemy efektywne energetycznie

Efektywne energetycznie systemy ciepłownicze to takie, w których do  produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej 50% energii ze źródeł odnawialnych, w 50% ciepło odpadowe lub w 75% ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50% wykorzystuje się połączenie ww. energii i ciepła. Zapisy o dokładnej specyfikacji efektywnego układu ciepłowniczego znajdują się w Dyrektywie o efektywności energetycznej (2012/27/UE), która została wprowadzona do ustawodawstwa polskiego w Ustawie o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 poz. 831) w maju 2016 r.

GETEC wspiera realizację tych założeń oferując przede wszystkim rozwiązania kogeneracyjne, stanowiące również w dłuższej perspektywie czasu technologicznie najbezpieczniejsze źródło produkcji energii. Doświadczenia kilkudziesięciu instalacji o zróżnicowanej mocy, w różnych państwach Unii Europejskiej stanowią ogromne zaplecze doświadczenia, które eksperci GETEC wykorzystują przy kolejnych projektach. Dla Klientów GETEC właśnie ta baza doświadczenia bywa często decydującym czynnikiem determinującym współpracę.