Transformacja energetyczna – redukcja emisji CO2

Transformacja energetyczna staje się słowem kluczem na nadchodzące lata, a może wręcz dziesięciolecia.

W kontekście otaczających nas zmian klimatycznych nie ma już praktycznie państw, miast czy gmin, które nie zdają sobie sprawy z wpływu stosowanego miksu energetycznego na otaczające środowisko. Dynamicznie zmieniające się ceny energii, paliw i obciążeń klimatycznych nie sprzyjają tworzeniu długoterminowych planów i perspektyw dla kosztów pozyskania energii.

Stąd społeczna i ekonomiczna presja na zmiany i decyzje.

GETEC dysponuje każdą dostępną technologią wspierającą innowacyjność i dywersyfikację źródeł pozyskiwania energii, aktywnie wspierając wszystkich zainteresowanych w tworzeniu prawdziwej transformacji energetycznej. Ponadto, nasze doświadczenie wynikające z realizacji wielu projektów w różnych segmentów przemysłu, służy naszym klientom z całej Europy w realizacji śmiałych zamierzeń energetycznych.

Dzięki rozbudowanemu zapleczu finansowemu i wypracowanych narzędziach finansowania (kontrakting) potrafimy wyjść również naprzeciw tym klientom, którzy nie posiadają odpowiedniego zaplecza finansowego do realizacji swoich zamierzeń związanych z tworzeniem lub modyfikacją istniejących źródeł pozyskiwania energii.

Nawet bardzo stabilni finansowo kontrahenci korzystają z kontraktingu, bowiem doceniają wynikające z niego korzyści, jak choćby uwolnienie kapitału.