Branża chemiczna

Jako kompetentny i doświadczony partner na rynku energetycznym zapewniamy długoterminową niezawodność dostaw, maksymalną efektywność wykorzystania zasobów i energii oraz gwarantowaną redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Nasze rozwiązania są szczególnie zrównoważone i przyjazne dla środowiska.

Oprócz ekonomicznych rozwiązań w zakresie dostaw energii oferujemy naszym klientom z branży chemicznej koncepcje termicznego wykorzystania gazów niskokalorycznych, szkodliwych dla środowiska i gazów specjalnych. Jesteśmy liderem rynku, oferującym własne innowacje. W ramach naszych modeli umów serwisowych w zakresie dostaw energii oferujemy nie tylko finansowanie pozabilansowe, ale również najlepszy serwis w zakresie zarządzania i konserwacji posiadanych przez klientów instalacji.

Wybrane referencje z branży

Energia dla parku przemysłowego

Icons GETEC Portfolio_grün10
 • Globalna grupa operacyjna koncentrująca się na motoryzacji, budownictwie i przemyśle
 • Samozaopatrzenie (model wyspowy) przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości energii dzięki dynamicznemu systemowi zasilania w energię elektryczną (UPS)
 • GETEC odpowiada za koncepcję i realizację całego zakładu, a także zarządzanie operacyjne przez 10 lat

Dane wydajności

 • Moduł kogeneracji z silnikiem gazowym :
  6 x 1,5 MWe (w tym redundancja)
 • Dynamiczny system UPS: 1,7 MVA
 • Magazynowanie energii kinetycznej: 2 x 16,5 MJ
 • Falownik: 2 x 500 kVA
Wysokowydajne moduły kogeneracyjne

Redukcja emisji 100 000 ton dwutlenku węgla

Icons GETEC Portfolio_grün10
 • Zaopatrzenie w gorącą wodę, parę, energię elektryczną
 • Łączenie potencjałów efektywności
 • Planowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja wysokoefektywnych elektrociepłowni w ramach kontraktacji
 • Zrównoważone dostawy energii dla Radici Chimica Germany
  • Elektrociepłownia z turbiną parową przeciwprężną
  • Termiczna utylizacja podtlenku azotu
 • Wysokowydajne zaopatrzenie w energię elektryczną, parę i ciepło dla spółek Infra-Zeitz, Puralube
  • Kogeneracja, 2 kotły parowe, oczyszczanie wody zasilającej
  • Moc zainstalowana CHP: 2,0 MWel, 2,2 MWth
Zintegrowany model dostaw energii dla kilku firm oraz redukcja emisji 100 000 t CO2/rocznie

Kompleksowa restrukturyzacja zaopatrzenia w potrzebne typy energii

Icons GETEC Portfolio_grün10
 • Działająca na skalę międzynarodową, średniej wielkości firma nauk biologicznych, producent produktów medycznych i kosmetycznych na bazie kolagenu
 • Utrzymywanie nieprzerwanego zimnego łańcucha surowców i produktów dzięki rozległym usługom infrastrukturalnym
 • Zasilanie mediów zimnem, parą, sprężonym powietrzem, miękką wodą, gazem ziemnym; zasilanie awaryjne
 • Budowa złożonego systemu zasilania mediów składającego się z kotła parowego, absorpcyjnego układu chłodniczego, i peryferii; generator zasilania awaryjnego (na olej napędowy)
 • Przejęcie zarządzania operacyjnego dla istniejących zakładów:
 • Oczyszczalnia
 • Cykl produkcji amoniaku
Zaawansowany i wydajny system chłodniczy