Kilka zdań o nas

GETEC to europejski koncern doskonale rozumiejący potrzeby nowoczesnego biznesu i ekonomii, zarówno w gospodarkach stabilnych, jak i transformujących się i silnie rozwijających.

Doskonałe rozumienie balansu pomiędzy potrzebami bieżącymi, perspektywami rozwoju, obwarowaniami środowiskowymi i dostępnością kapitału stanowi o sile GETEC jako partnera po Twojej stronie.

Dziesiątki instalacji i systemów oraz tysiące miejsc pracy w całej Europie są doskonałym dowodem naszych kompetencji. Doświadczenia zebrane przy współpracy z praktycznie każdą branżą mogą być dla Ciebie solidną bazą do rozpoczęcia współpracy, podnoszenia efektywności i generowania większych profitów, również poprzez oszczędności.

Korzyści ze współpracy z GETEC - Widziane oczami naszych Klientów!

Niższa cena energii elektrycznej i ciepła

Dzięki nowoczesnej, wysoko wydajnej infrastrukturze dostarczanej przez GETEC, możliwe jest równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła po niższych kosztach. Kogeneracja GETEC to również ułatwiona droga do produkcji chłodu (trigeneracja).

Zwiększenie płynności finansowej

Dzięki kontraktingowi z GETEC zbędne stają się inwestycje i koszty utrzymania lub adaptacji istniejącej instalacji. Ma to bezpośrednie przełożenie na strukturę bilansu Twojej firmy i realnie zwiększa płynność finansową firmy.

Koncentracja na głównej działalności

Uwolnione zasoby finansowe to wiatr w żagle rozwoju. Środki mogą zostać przeznaczone na rozwój podstawowej działalności firmy i zdobywanie przewagi konkurencyjnej.

Najwyższa dostępność energii każdego dnia

Nowoczesne, dopasowane do realnych potrzeb i utrzymywane przez zespół profesjonalistów systemy gwarantują niezakłócone dostawy energii. Zawsze gdy tego potrzeba!

Bieżący monitoring kosztów i efektywności

Przez cały czas trwania współpracy na bieżąco śledzić można wszelkie parametry działania systemu. Systemy GETEC projektowane są tak, by umożliwić rozbudowę ich parametrów w miarę zmieniających się potrzeb Twojej firmy.

Ekologia to dodatkowa wartość Twojej firmy

Działania w zgodzie z naturą i poszanowanie jej zasobów to wartość marketingowa, którą coraz mocniej doceniają również klienci. Stwórz z tego dodatkową wartość swojej organizacji i zmniejszaj emisję dwutlenku węgla nie ograniczając swojej produkcji.

Skalowalne systemy ułatwiają Twój rozwój

Instalacje GETEC projektowane są tak, by umożliwić ich rozwój i skalowanie wytwarzania niezbędnych dla realizacji Twoich planów zasobów energii. Jej dostępność stanie się sprzymierzeńcem w rozwoju Twojego biznesu.

Solidny Partner - zawsze gdy go potrzebujesz!

Zespół profesjonalistów gwarantuje, by systemy pracowały nieprzerwanie i dostarczały energię zawsze, gdy wymagają tego Twoje potrzeby i działania. Kontrakting i kogeneracja w modelu GETEC to sprawdzony model generowania większych zysków dla Ciebie!

Jesteśmy przekonani, że te argumenty to nie wszystko!

Spotkajmy się by porozmawiać o Twoim projekcie, jego potrzebach i możliwościach.

Z chęcią podzielimy się naszymi doświadczeniami bo wiemy, że to podstawa dobrego partnerstwa.