Odzysk ciepła - ORC

Wykorzystanie ciepła odpadowego ma bardzo duży potencjał w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej, przekładając się jednocześnie na pozytywne skutki ekologiczne, jak również ekonomiczne.

W czasach rosnącej świadomości ekologicznej i wzmożonej dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju i związanej z tym ochrony paliw kopalnych, temat efektywności energetycznej coraz częściej znajduje się w centrum uwagi przemysłu energetycznego. Oba tematy są ze sobą ściśle powiązane.

Wśród sposobów na zwiększenie efektywności energetycznej specjaliści GETEC proponują modernizację i podnoszenie efektywności systemów wytwarzania energii, często znajdując możliwości wykorzystania wcześniej niezagospodarowanego potencjału energetycznego,  dostępnego choćby w postaci ciepła odpadowego.

Technologie wykorzystania przemysłowego ciepła odpadowego

Istnieje wiele technologii, które przekształcają wcześniej niewykorzystaną energię w energię użyteczną. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich.

Odzys ciepła

Jest to najbardziej efektywne i jednocześnie najprostsze technologicznie podejście do wykorzystania ciepła odpadowego. Ciepło odpadowe jest pobierane ze strumienia spalin, np. poprzez wymiennik ciepła i przekazywane do innego medium. Czynnikiem przenoszącym ciepło może być gorąca woda, olej termiczny, para lub czynnik gazowy. Przekazane ciepło jest transportowane przez nośnik ciepła do istniejących radiatorów i tam wykorzystywane.

Konwersja ciepła odpadowego na energię elektryczną

Ciepło odpadowe przetwarzane jest na energię elektryczną zgodnie z przedstawioną powyżej koncepcją odzysku ciepła. Nośnik ciepła może zostać wykorzystany do przekształcenia go w energię elektryczną. Do wytwarzania energii elektrycznej stosuje się zazwyczaj technologię wytwarzana energii elektrycznej w cyklu wodno-parowym przy użyciu turbiny parowej lub w cyklu oleju termalnego, który jest zasilany przez ORC (Organic Rankine Cycle).

Chłodzenie i klimatyzacja poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego

Ciepło odpadowe może być również wykorzystywane do chłodzenia lub klimatyzowania budynków lub etapów procesu technologicznego. Pozyskane ciepło niskotemperaturowe może być wykorzystane w sorpcyjnym systemie chłodniczym, do produkcji zimnej wody.

Tak wytworzony chłód może zastąpić konwencjonalne sprężarkowe systemy chłodnicze i wyeliminować ich zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Wykorzystanie ciepła odpadowego za pomocą pomp ciepła

Forma ta przewiduje podniesienie poziomu temperatury wytworzonego ciepła użytkowego poprzez dostarczenie energii o wyższej wartości w celu uczynienia jej użyteczną. Energią o wyższej wartości może być prąd elektryczny lub ciepło o wysokiej temperaturze, które jest wytwarzane przez sprężarkowe lub sorpcyjne pompy ciepła. Wytworzone ciepło może zostać wykorzystane do pokrycia zapotrzebowanie na ogrzewanie lub zasilić produkcję.

Ekologiczne i ekonomiczne korzyści z wykorzystania ciepła odpadowego

Z ekologicznego punktu widzenia energia użytkowa z ciepła odpadowego jest energią neutralną pod względem emisji CO2, ponieważ do przekształcenia nie są wymagane żadne dodatkowe źródła energii pierwotnej. Innym aspektem ekologicznym jest fakt, że uzyskana energia użytkowa zastępuje energię z innych źródeł energii, które do przetworzenia wymagają źródeł energii pierwotnej.

Zastąpienie energii użytkowej ma również skutki ekonomiczne. Oszczędzając energię cieplną lub elektryczną, która musiałaby być dostarczona przez alternatywne źródła wytwarzania, można zaoszczędzić koszty paliwa lub energii elektrycznej. W przeciwieństwie do zakupu energii ze źródeł publicznych, koszty przekształcenia ciepła odpadowego w energię użytkową pozostają obliczalne w długim okresie czasu. Zmniejsza to zależność od rynku energii i ryzyko nieobliczalnego wzrostu cen. Ponadto, dostarczanie ciepła procesowego poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego może prowadzić do zmniejszenia liczby wymaganych certyfikatów CO2, co z kolei prowadzi do oszczędności w eksploatacji.

GETEC – Twój partner w dziedzinie przemysłowego odzysku ciepła odpadowego

Odzysk ciepła odpadowego w przemyśle ma ogromny potencjał w zwiększaniu efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i zmniejszania zużycia paliw kopalnych. Technologie stosowane przez GETEC do wykorzystania ciepła odpadowego są sprawdzone i solidne rozwiązania, zgodne z aktualnym stanem techniki i zaprojektowanymi z myślą o umożliwieniu długiego okresu użytkowania. Wykorzystanie ciepła odpadowego jest zrównoważonym i przyjaznym dla środowiska sposobem oszczędzania zasobów i zwiększania efektywności energetycznej.

Zapraszamy do rozmów i wykorzystania wieloletniego doświadczenia GETEC!