KOGENERACJA TO JEDNOCZESNE WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

Łączenie tych procesów to prosta droga do generowania oszczędności ekonomicznych, większej niezależności od dostawców energii i i zmniejszenia oddziaływania na środowisko. To doskonały sposób na wprowadzenie harmonii pomiędzy ekonomią i ekologią.
Istnieją dodatkowe drogi zmniejszenia koszów, choćby w wyniku wykorzystania dotacji w ramach programów specjalnych. Podczas indywidualnych spotkań sprawdzimy, które z nich mogą dodatkowo objąć Twój projekt.

Zalety kogeneracji

W porównaniu do oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła ma następujące zalety:

  • Niższa cena energii elektrycznej i ciepła
  • Zwiększenie płynności finansowej
  • Najwyższa dostępność energii każdego dnia
  • Ekologia to dodatkowa wartość Twojej firmy
  • Bieżący monitoring kosztów i efektywności

W kontekście transformacji systemu energetycznego, kogeneracja jest podstawowym filarem i ogniwem łączącym zmienny rynek energii elektrycznej z rynkiem ciepła umożliwiającym lepsze planowanie.