Wykorzystanie paliw alternatywnych

Paliwa alternatywne to odpowiednio wysortowane i przetworzone odpady posiadające wystarczającą do określonych potrzeb ilość wartości energetycznej. Paliwa takie uzyskuje się z przetworzonych odpadów przemysłowych i komunalnych.

W ciągu najbliższych kilkunastu lat polskie ciepłownictwo systemowe, którego miks paliwowy w blisko trzech czwartych oparty jest na węglu kamiennym, powinno radykalnie zmienić źródła wytwarzania ciepła – między innymi na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Duża część przedsiębiorstw ciepłowniczych stoi przed wyborem technologii, która dzięki zastosowaniu kogeneracji umożliwi im osiągnięcie statusu efektywnego źródła energii.

W sektorze ciepłowniczym zmienia się struktura paliw a część podmiotów mogła i zdecydowała się na odnawialne źródła energii. Wiele PEC-ów i MPEC-ów zastanawiając się nad najbardziej korzystnym dla nich rozwiązaniem bierze pod uwagę modernizację instalacji pod kątem spalania biomasy lub innych paliw alternatywnych.

Icons GETEC Portfolio_grün10

Korzyści dla Klientów GETEC wynikające ze stworzonego systemu wykorzystania paliw alternatywnych

 • Stałość i wygoda zaopatrzenia
 • Niska cena wynikająca z wysokowydajnego wytwarzania
 • Stała cena energii wynikająca z podpisanej umowy
 • Ekologia i pełna kontrola odpadów
 • Brak konieczności zakupu bonów CO2

Przykładowe paliwa alternatywne:

 • odpady gumowe
 • odpady drzewne
 • papier i tkaniny
 • tworzywa sztuczne
 • zużyte oleje
 • wysuszone osady ściekowe
 • mączki mięsno-kostne

WPŁYW NA OTOCZENIE

Korzyści dla społeczności lokalnych są jasne: przede wszystkim chodzi o zmniejszenie liczby odpadów trafiających na lokalne wysypiska. Dodatkową korzyścią jest rozwój branży gospodarowania odpadami i wynikających z tego nowych miejsc pracy jak również inwestycje w nowoczesne technologie, zarówno w zakładach cementowych, jak i firmach produkujących paliwa alternatywne.

 

KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA

 • Eliminacja odpadów ze środowiska, przez co nie zalegają one na składowiskach
 • Wykorzystanie procesowe również odpadów powstających ze spalania
 • Zmniejszenie emisji CO₂ z paliw kopalnych (węgiel)
 • Wymagane ograniczenie emisji innych gazów procesowych, takich jak NOₓ i SOₓ
 • Mniejsza eksploatacja ograniczonych zasobów węgla kamiennego

Specjaliści GETEC wiedzą, że spalanie w dedykowanych instalacjach, które mają wszystkie niezbędne systemy ograniczające emisje do powietrza, jest bardzo bezpieczne. Jest to optymalne rozwiązanie dla miast średniej wielkości. Dzięki oferowanym technologiom i doświadczeniu rozwiązywane są dwa problemy jednocześnie – problem zagospodarowania odpadów i problem ekologicznego ciepła w mieście.