Trigeneracja = chłodzenie absorpcyjne - chłodzenie z ciepła

Tak jak różnorodny jest dzisiejszy asortyment produktów, tak samo różnorodne i skomplikowane mogą być warunki produkcyjne, w których są one wytwarzane. Oprócz energii elektrycznej może być wymagana para, gorąca woda i chłodzenie. Dzięki instalacjom kogeneracyjnym, te formy energii mogą być wytwarzane razem i w ten sposób dostarczane w sposób wysoce efektywny.

Nawet przedsiębiorstwa, które nie mają dużego zapotrzebowania na ciepło, mogą korzystać z zalet kogeneracji, jeśli z nadwyżki ciepła wytwarzane jest chłodzenie za pomocą absorpcyjnych agregatów chłodniczych. Technika chłodnictwa absorpcyjnego oferuje zatem idealną możliwość ekonomicznego wykorzystania ciepła silnika z agregatu kogeneracyjnego, a tym samym zaopatrzenia procesu produkcyjnego w chłód, energię elektryczną oraz w razie potrzeby w parę i gorącą wodę.

Do wytwarzania chłodu zwykle używane są sprężarkowe urządzenia chłodnicze. Wykorzystują one elektrycznie napędzaną sprężarkę do podnoszenia ciśnienia gazowego czynnika chłodniczego.

Skojarzone wytwarzanie ciepła, energii elektrycznej
i chłodu dla chłodnictwa klimatyzacyjnego

Absorpcyjne agregaty chłodnicze do wytwarzania chłodu klimatyzacyjnego na bazie bromku litu oferowane są przez GETEC jako kompaktowe urządzenia w różnych zakresach mocy. W połączeniu z niskotemperaturowym ciepłem z bloku kogeneracyjnego, można za ich pomocą efektywnie dostarczać chłód procesowy lub klimatyczny do klimatyzacji budynków biurowych lub chłodni.

Skojarzone wytwarzanie ciepła, energii elektrycznej i chłodu dla chłodnictwa kriogenicznego

Wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego z elektrociepłowni do niskotemperaturowego chłodzenia w absorpcyjnej instalacji chłodniczej jest mocno ograniczone przez temperaturę grzewczą wynoszącą ok. 90 °C.

Przewaga ekologiczna i ekonomiczna takiego systemu wynika z efektywnego wykorzystania paliwa oraz z faktu, że współczynnik energii pierwotnej dla gazu ziemnego jest znacznie niższy niż współczynnik energii pierwotnej dla energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu systemów wielostopniowych można osiągnąć niższe temperatury i zapewnić wystarczające chłodzenie agregatu kogeneracyjnego.
Fakt, że zakup energii elektrycznej może zostać zredukowany, obniża również wydatki na energię pierwotną.

W przypadku agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 2 MW, który dodatkowo przyczynia się do dostarczania pary nasyconej o ciśnieniu 10 bar(g) za pomocą kotła na ciepło odpadowe i zapewnia chłodzenie głębokiego mrożenia o temperaturze około -7 °C za pomocą absorpcyjnego systemu chłodniczego, możliwa jest oszczędność energii pierwotnej o ponad 15 %! Jeśli para nasycona jest wymagana przy niższym ciśnieniu lub chłodzenie przy wyższej temperaturze, wydajność elektrociepłowni wzrasta, co prowadzi do większych oszczędności energii pierwotnej.

GETEC wspiera swoich Klientów szerokim portfolio doświadczeń i sprawdzonych koncepcji.