Wielu naszym klientom wystarczył jeden kluczowy argument, by zdecydować się na współpracę. Dla nas to jednak zbyt mało. Wiemy, że przygotowując naszą ofertę mieliśmy na względzie zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb. Bycie liderem technologicznym może nie wystarczyć, gdy musimy mierzyć się również z kwestiami proceduralnymi, księgowymi czy finansowymi. Mamy przygotowaną prostą i przekonującą odpowiedź dla praktycznie każdego z zainteresowanych.

Oszczędność kosztów energii

Z GETEC po swojej stronie można znacznie obniżyć koszty energii. Poprawia to wyniki finansowe przedsiębiorstwa, zapewniając jednocześnie swobodę inwestowania. Dzięki niskim kosztom energii można też w znacznym stopniu przyczynić się do zabezpieczenia swojej lokalizacji i zwiększenia rentowności sprzedaży.

Dzięki nowoczesnej, wysoko wydajnej infrastrukturze dostarczanej przez GETEC, możliwe jest równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła po niższych kosztach. Kogeneracja GETEC to również ułatwiona droga do produkcji chłodu (trigeneracja).

Redukcja emisji CO2

Zwiększ wartość swojej firmy poprzez poprawę profilu zrównoważonego rozwoju – również dla ochrony środowiska

Rewolucja energetyczna i związany z nią cel w zakresie ochrony klimatu mogą odnieść sukces tylko dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. To nasze przekonanie – we wszystkim, co robimy.

Nasi pracownicy są na bieżąco z najnowszymi regulacjami prawnymi i stosują najnowocześniejsze technologie, które zapewniają wysoki stopień zrównoważenia dostaw energii i tym samym w znacznym stopniu zmniejszają emisję CO2. Jednocześnie pozwalają stworzyć optymalną podstawę do składania własnych raportów o zrównoważonym rozwoju.

Odciążenie bilansu

Nasze rozwiązania energetyczne chronią nie tylko środowisko, ale także bilans i płynność finansową naszych klientów.
Pozabilansowe finansowanie dostaw energii zwiększa płynność finansową firmy. Dzięki dopasowanym do potrzeb klienta rozwiązaniom finansowym można znacząco odciążyć bilans, unikając wysokich inwestycji. Oznacza to większą swobodę finansową i większą elastyczność w realizacji bieżących planów i projektów inwestycyjnych w podstawowej działalności.

Zabezpieczenie dostaw

Bezpieczeństwo dostaw energii nie bierze się z przypadku

Dzięki dosłownie tysiącom instalacji i płynącemu stąd doświadczeniu możemy zagwarantować naszym Klientom dyspozycyjność nadzorowanych przez nas systemów zawsze wtedy, kiedy tego potrzebują i ich gotowość do wytwarzania energii.  Dzięki przejrzystości kosztów, elastycznemu projektowaniu umów i kontroli kosztów nasze koncepcje oferują również maksymalne bezpieczeństwo ekonomiczne.

Kompletne rozwiązania systemowe

Poprawa efektywności energetycznej zwiększa konkurencyjność a kompleksowe rozwiązania GETEC znacząco się do tego przyczyniają.

Nasz model biznesowy opiera się na efektywności energetycznej. Dzięki wszechstronnej wiedzy GETEC w zakresie innowacji i inżynierii procesowej wykorzystywane są ukryte potencjały wydajności zakładu lub nieruchomości klienta. Prowadzi to do znacznych oszczędności. Analizujemy procesy w kompleksowym podejściu do całego łańcucha tworzenia wartości i optymalizujemy je aż do kompletnych rozwiązań systemowych.