Fabryka papieru Hainsberg

Zaopatrzenie w parę i energię elektryczną w kogeneracji Paliwa: BKS / olej opałowy (redundancja) Komponenty: – kocioł pary przegrzanej – kocioł pary nasyconej – turbina przeciwprężna Całkowita moc: 24 MWt / 1 MWe Ciśnienie pary: 22 bar Para przegrzana: 350 °C

Czytaj więcej

Papiernia Schoellershammer

Budowa elektrociepłowni w modelu generalnego wykonawcy Zaopatrzenie w parę technologiczną Moc termiczna: 81 MWt (kogeneracja 50 MWt) – 3 kotły na gaz ziemny o wydajności 40 t pary na godzinę – 1 kocioł na gaz ziemny jako redundancja Moc elektryczna: 2,6 MWe z turbiny parowej Ciśnienie pary: para nasycona 22 bar / 7,2 bar

Czytaj więcej

Papiernia Hamburger Rieger

Budowa elektrociepłowni w modelu generalnego wykonawcy Zaopatrzenie w parę technologiczną Moc termiczna: 81 MWt (kogeneracja 50 MWt) – 3 kotły na gaz ziemny o wydajności 40 t pary na godzinę – 1 kocioł na gaz ziemny jako redundancja Moc elektryczna: 2,6 MWe z turbiny parowej Ciśnienie pary: para nasycona 22 bar / 7,2 bar Zobacz…

Czytaj więcej

Papiernia Julius Schulte

Budowa elektrociepłowni Kogeneracja Zaopatrzenie w parę i energię elektrycznąMoc termiczna: 50 MWt – 20 MWt BKS* +  turbina parowa – 30 MWt kogeneracja gazowa Moc elektryczna: 11 MWe (turbiny 1x gaz + 2x para) ciśnienie pary: 22 bar / 7,5 bar Koncepcja kotłowni: kocioł płomienicowo-płomieniówkowy – opalany BKS* blok gazowo-parowy z paleniskiem dodatkowym kocioł rezerwowo-szczytowy…

Czytaj więcej