Zaopatrzenie w parę i energię elektryczną w kogeneracji
Paliwa: BKS / olej opałowy (redundancja)
Komponenty:
– kocioł pary przegrzanej
– kocioł pary nasyconej
– turbina przeciwprężna

Całkowita moc: 24 MWt / 1 MWe

Ciśnienie pary: 22 bar
Para przegrzana: 350 °C