Przykład typowej realizacji kontraktingowej.

  • Grupa IFA jest jednym z największych na świecie producentów wałów wzdłużnych w branży zaopatrzenia automotive.
  • GETEC odpowiada za koncepcję i realizację nowego centrum zaopatrzenia w media w trzech etapach rozbudowy.
  • Zaopatrzenie zakładu Ujazd w ciepło (14 400 GJ / rok) i chłód (82 800 GJ / rok).

 

Dane dotyczące wydajności w 1 etapie rozbudowy:

  • Wieża chłodnicza mocy chłodniczej: 6,80 MWt (w tym redundancja)
  • Wydajność chłodnicza na potrzeby urządzeń technologicznych: 3,60 MWt (w tym nadmiarowość)
  • Pompa ciepła: 1,00 MWt