Franciszkowe Łaźnie

Modernizacja zaopatrywania w ciepło dla około 50 klientów.
Przejęcie istniejącego zakładu z kotłami węglowymi i na gaz ziemny

  • 34 MWt,
  • około 126 000 GJ ciepła rocznie