• Wytwarzanie energii elektrycznej z ciepła odpadowego
  • Elektrownia ORC
  • Zakład pokrywa 20% własnego zużycia energii elektrycznej

Dane – wydajność

  • 7 500 pełnych godzin / rok
  • Generator mocy brutto: 2,4 MW
  • Wydajność netto elektrowni: 2,0 MW
  • Wytwarzanie energii elektrycznej rocznie: 54 000 GJ
  • Temperatura spalin: gazy spalinowe z podgrzewacza o temp.ok. 420 °C i ok. 140 000 m³ / h