• Globalna grupa operacyjna koncentrująca się na motoryzacji, budownictwie i przemyśle
  • Samozaopatrzenie (model wyspowy) przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości energii dzięki dynamicznemu systemowi zasilania w energię elektryczną (UPS)
  • GETEC odpowiada za koncepcję i realizację całego zakładu,a także zarządzanie operacyjne przez 10 lat

Dane wydajności

  • Moduł kogeneracji z silnikiem gazowym : 6 x 1,5 MWe (w tym nadmiarowość)Dynamiczny system UPS: 1,7 MVAMagazynowanie energii kinetycznej: 2 x 16,5 MJ

    Falownik: 2 x 500 kVA