Przykład pierwszej realizacji kontraktingowej GETEC w Polsce

  • 30 letnia umowa na dostawę ciepła
  • Całkowite zapotrzebowanie roczne szacowane na 330 000 GJ rocznie
  • Zaopatrzenie w ciepło 28 000 gospodarstw

To pierwsza w Polsce, ale kolejna w Europie instalacja GETEC, która wpisuje się w koncept oferowania energii po najniższych możliwych kosztach przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów technologicznych i środowiskowych. W skład instalacji wchodzą: budynek ciepłowni z 3 kotłami, 2 silosy na paliwo i 1 na popiół, filtry i komin oraz przyłączenie do sieci. Sieć ciepłownicza pozostaje własnością PGKiM i jest przez PGKiM zarządzana. Całkowite zapotrzebowanie na ciepło w Turku określane jest na poziomie 330 000 GJ rocznie.