Wächtersbach

Miasto Wächtersbach: około 12 200 mieszkańców
Lokalne zaopatrzenie w ciepło w gospodarstwach domowych
i około 20 nieruchomościch miejskich (budynki administracyjne, szkoły, przedszkola)

  • Elektrownia wykorzystująca biomasę, łącznie z wytwarzaniem energii w procesie ORC
  • Zainstalowana moc: 11 MWt
  • 1,1 MWe (ORC)

Pozostałe, wybrane referencje.