• Kogeneracyjny zakład elektrociepłowni składający się z dwóch silników spalinowych oraz kotła odzysknicowego do zaopatrzenia w parę, ciepło niskotemperaturowe i energię elektryczną
  • Najważniejsze dane:

– Moc zainstalowana        2x 2 MWe

– Para nasycona 12 bar    2x 0,8 MWt

– Ciepło niskotemperaturowe 70/90 °C  2x 1,2 MWth

– Paliwo: gaz ziemny

– Sprawność: elektryczna   44,3%; termiczna   43,2 %