• Wytwarzanie pary i energii elektrycznej w kogeneracji
  • Technologia wielopaliwowa: BKS / gaz ziemny / olej opałowy
  • Silnik spalinowy o mocy 1,56 MWe
  • Całkowita moc termiczna: 19,8 MWt

-2 x 9,0 MWt BKS + system turbiny parowej

-2 x 9,0 MWt  olej opałowy (redundancja)

-1,78 MWt  silnik spalinowy + kocioł odzysknicowy

-0,5 MWe  turbina parowa