Budowa elektrociepłowni

 • Kogeneracja
 • Zaopatrzenie w parę i energię elektrycznąMoc termiczna: 50 MWt
  – 20 MWt BKS* +  turbina parowa
  – 30 MWt kogeneracja gazowa
  Moc elektryczna: 11 MWe (turbiny 1x gaz + 2x para)
  ciśnienie pary: 22 bar / 7,5 bar
  Koncepcja kotłowni:
 • kocioł płomienicowo-płomieniówkowy – opalany BKS*
 • blok gazowo-parowy z paleniskiem dodatkowym
 • kocioł rezerwowo-szczytowy
  * – uszlachetnione paliwo węglowe GETEC