• Etap 1: Zaopatrzenie w parę i gorącą wodę za pomocą systemu

kotłów parowych

Elementy instalacji:   3 kotły na gaz / olej opałowy

Zainstalowana moc:  30 MWt

Parametry pary:         16 bar, 201 °C

  • Etap 2: Zwiększenie wydajności poprzez kogenerację z kotłem odzysknicowym i za pomocą obniżeń ciepła w procesie produkcyjnym

Elementy instalacji:   3 moduły kogeneracyjne przyłączone

do jednego kotła odzysknicowego

Moc:   3x 1,79 MWt;   3x 1,71 Mwe

Moc w paliwie:           11,24 MW

Kocioł odzysknicowy: max. 4 t pary na godzinę

Parametry wody:           6 bar,  85 °C

Parametry pary:          16 bar  201 °C