• Wysoce wydajna, zrównoważona koncepcja zakładu
  • Konwersja dostaw paliwa z ciężkiego oleju na gaz ziemny
  • Elektrociepłownia na gaz ziemny składająca się z turbiny gazowej, kotła odzysknicowego i kotła parowego
  • Zestaw generatora turbin gazowych (6,3 kV) – 1,7 MWe
  • Kocioł na zużyty olej (wymiennik ciepła + jednostka napędowa)15,5 MWt co odpowiada 20 t/h
  • Kocioł parowy do redundancji – 11,3 MWt co odpowiada 16 t/h
  • Parametry pary przegrzanej:

– Ciśnienie robocze pary: 16 bar

– Temperatura pary: 270 °C