Jura Cement Fabriken

Wytwarzanie energii elektrycznej z ciepła odpadowego Elektrownia ORC Zakład pokrywa 20% własnego zużycia energii elektrycznej Dane – wydajność 7 500 pełnych godzin / rok Generator mocy brutto: 2,4 MW Wydajność netto elektrowni: 2,0 MW Wytwarzanie energii elektrycznej rocznie: 54 000 GJ Temperatura spalin: gazy spalinowe z podgrzewacza o temp.ok. 420 °C i ok. 140 000…

Czytaj więcej

Winkelmann Group, Ahlen

Globalna grupa operacyjna koncentrująca się na motoryzacji, budownictwie i przemyśle Samozaopatrzenie (model wyspowy) przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości energii dzięki dynamicznemu systemowi zasilania w energię elektryczną (UPS) GETEC odpowiada za koncepcję i realizację całego zakładu,a także zarządzanie operacyjne przez 10 lat Dane wydajności Moduł kogeneracji z silnikiem gazowym : 6 x 1,5 MWe (w tym…

Czytaj więcej

MedSkin, Billerbeck

Działająca na skalę międzynarodową, średniej wielkości firma nauk biologicznych, producent produktów medycznych i kosmetycznych na bazie kolagenu Utrzymywanie nieprzerwanego zimnego łańcucha surowców i produktów dzięki rozległym usługom infrastrukturalnym Zasilanie mediów zimnem, parą, sprężonym powietrzem, miękką wodą, gazem ziemnym; zasilanie awaryjne Budowa złożonego systemu zasilania mediów składającego się z kotła parowego, absorpcyjnego układu chłodniczego, i peryferii;…

Czytaj więcej

Deutsches Hydrierwerk, Rodleben

Wysoce wydajna, zrównoważona koncepcja zakładu Konwersja dostaw paliwa z ciężkiego oleju na gaz ziemny Elektrociepłownia na gaz ziemny składająca się z turbiny gazowej, kotła odzysknicowego i kotła parowego Zestaw generatora turbin gazowych (6,3 kV) – 1,7 MWe Kocioł na zużyty olej (wymiennik ciepła + jednostka napędowa)15,5 MWt co odpowiada 20 t/h Kocioł parowy do redundancji…

Czytaj więcej