Budowa elektrociepłowni w modelu generalnego wykonawcy
Zaopatrzenie w parę technologiczną
Moc termiczna: 81 MWt (kogeneracja 50 MWt)

– 3 kotły na gaz ziemny o wydajności 40 t pary na godzinę
– 1 kocioł na gaz ziemny jako redundancja

Moc elektryczna: 2,6 MWe z turbiny parowej
Ciśnienie pary: para nasycona 22 bar / 7,2 bar

Zobacz więcej referencji