• Elektrociepłownia gazowo-parowa
  • Instalacja kogeneracyjna przez turbinę parową z przeciwciśnieniem
  • Całkowita produkcja: 31 MWt

61,2 GJ poprzez konwersję BKS + N2O

50,4 GJ  gaz ziemny

0,8 MWe

  • Mieszanka paliwowa: BKS, gaz ziemny, podtlenek azotu
  • Ciśnienie pary: 22,0 bar (para nasycona)