• Elektrociepłownia w kogeneracji
  • Wielopaliwowy: BKS, olej opałowy, gaz ziemny (opcjonalnie)
  • Innowacyjny dopływ pary

– 2 x BKS-kocioł parowy (24,6 t/h co odpowiada 18,4 MWt)

– 1 Gaz ziemny/HEL-kocioł parowy (24,6 t/h co odpowiada      18,4 MWt)

– wysokowydajna  turbina parowa1,5 MWe

  • Ciśnienie pary 22,5 bar
  • Przegrzana para 350 °C
  • Gaz niskogatunkowy wykorzystywany w produkcji służy do generowania ciepła i energii elektrycznej